deň otvorených dverí bol sqelý

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Anna, Hana, zajtra Božena.
Maturitné skúšky

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 sa uskutoční v dňoch 15. - 18. marca 2016. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 12. až 15. apríla 2016. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 6. až 9. septembra 2016.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Praktická časť odbornej zložky MS 18. - 21. apríl 2015.

 Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 23. mája 2016 do 10. júna 2016.

Naša škola navrhuje termín od 23. do 26. mája 2016.

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 nájdete v dokumente Maturita 2016/Základné informácie.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia