deň otvorených dverí bol sqelý

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Vojtech, zajtra Juraj.
Rada školy
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl z pohľadu školskej problematiky. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.

Zloženie Rady školy

Ing. Henrieta Žemberyová, za pedagogických zamestnancov školy, predseda,
Mgr. Ivana Gažová, za pedagogických zamestnancov školy,
Jurina Psárska, za nepedagogických zamestnancov školy ,
JUDr. Ján Janáč, delegovaný NSK, Ing. Rastislav Juhár, delegovaný NSK,
Bc. Tomáš Ivan, delegovaný NSK,
Ingrid Slezáková, za rodičov,
Peter Gašparec, za rodičov, podpredseda,
Jozef Kučera, za rodičov,
Adam Benčať, žiak školy.
Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia