deň otvorených dverí bol sqelý

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Ľuboš, Ľubor, zajtra Vladislav.
Školská jedáleň
Aktuálny jedálny lístok

Stravné sa posiela na nasledovný účet

Predčíslie/

číslo účtu:

Kód banky: Konštantný symbol: Variabilný symbol: Správa pre prijímateľa:
7000309421 8180 0008 osobné číslo žiaka (info. u triedneho učiteľa) meno žiaka

Veľmi dôležité je napísať do správy pre prijímateľa meno žiaka (i triedu), za ktorého sa uhrádza stravné. Vo variabilnom symbole nie je uvedený platiteľ. Konzultuje spôsob platby a výšku sumy s vedúcou kuchyne pani Tóthovou.

Stravná jednotka - obed je 24,80 €, sumu je potrebné poukazovať na hore uvedený účet mesačne preddavkovým spôsobom. (prvá platba v školskom roku 2x)

Elektronická registrácia odberu stravy - stravníci v školskej jedálni používajú elektronickú registráciu odberu stravy pomocou čipových kľúčov.

Odhlasovanie stravy a výber obeda - odhlasovanie z obeda deň vopred, v prípade ochorenia v ten deň do 7:30 hod.  (1 alebo 2, po starom A malebo B) sa vykonáva cez Internet (pomocou Internetovej žiackej knižky, prípadne klasicky telefonátom vedúcej školskej jedálne.

Dôležité upozornenie:

Ak je stravník v konkrétnom mesiaci prihlásený na stravu, nie je povinný prihlasovať sa na ďalší mesiac. Automaticky bude vedený ako stravník odoberajúci stravu aj v ďalších mesiacoch. Teda na odber stravy sa prihlási len jeden krát. Preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že neprihlásením sa na stravu v ďalšom období sa obedy pre stravníka nerušia. Ak teda nemáte záujem v ďalšom období stravu odoberať, je nutné sa zo stravy ODHLÁSIŤ! Mailom mi adresujte, prosím, pripomienky a otázky.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia