deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Zita, zajtra Richard.
Zamestnanci

Vedenie školy

1. Karaffa Roman Ing., PhD.  - riaditeľ školy
3. Mizerák Peter PaedDr.  - zástupca riaditeľa školy

Naši pedagogickí zamestnanci

2. Bachoríková Alena Ing. - učiteľka odborných strojárskych predmetov
4. Cimmermann Róbert Ing. - učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
5. Dióšiová Tatiana PaedDr. - učiteľka slovenského jazyka a literatúry
6. Gažová Ivana Mgr. - učiteľka anglického jazyka
8. Ivanovová Monika Ing. - učiteľka odborných ekonomických predmetov
9. Kováčová Erika Ing.
- učiteľ slovenského jazyka a literatúry
9. Konečný Miloslav Mgr., PhD.
- učiteľ slovenského jazyka a literatúry
10. Kalocsay Štefan PaedDr.
- učiteľ telesnej a športovej výchovy
11. Kapolková Soňa, Ing. - učiteľka odborných ekonomických predmetov
12. Knóciková Soňa Mgr.   učiteľka matematiky a fyziky
13. Kowalczuková Jarmila Ing., Mgr.
- učiteľka anglického jazyka
14. Kvapil Vladimír, Ing. - učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
17. Levák Albín Ing. - učiteľ odborných strojárskych predmetov
18. Mizeráková Eva Ing. - učiteľka odborných ekonomických predmetov 
21. Pallyaová Mária Ing. - učiteľka odborných elektrotechnických predmetov
22. Senešiová Ľubica Ing. - učiteľka odborných strojárskych predmetov
24. Ševčíková Anna Ing. - učiteľka odborných elektrotechnických predmetov
25. Sopková Edita Ing. - učiteľka odborných strojárskych predmetov 
27. Žemberyová Henrieta Ing. - učiteľka odborných elektrotechnických predmetov
     

Odborní zamestanci školy

Brezinová Lucia, Mgr. - školský psychológ

Ďalší zamestanci školy

1. Pánik Vladinír, Ing. - hospodár
2. Psárska Jurina  - sekretárka
3. Mäsiarová Ingrid - účtovníčka
4. Mintálová Zuzana Ing.
- mzdy
5. Kollár Miloš - údržbár
6. Szabó Vojtech - údržbár
7. Valach Ivan  - IKT technik
8. Tomašovská Marta - vrátnička
9. Firáková Eva  - upratovačka
10. Hlásna Antónia - upratovačka 
11. Horniaková Iveta - vrátnička
13. Pirošová Alžbeta - upratovačka
14. Kapášová Jarmila - upratovačka

Školský internát

Školská jedáleň

1. Tóthová Ľubica  - vedúca ŠJ
2. Bírová Helena - hlavná kuchárka
4. Valachyová Katarína - kuchárka
6. Prieberová Lenka - pomocná kuchárka

 

Podnikateľská činnosť

1. Senešiová Ľubica, Ing. - vedúci zváračskej školy

 

 

 


Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia