spslevice.edupage.org

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Marína, zajtra Izabela.
Zamestnanci

Vedenie školy

1. Karaffa Roman Ing., PhD.  - riaditeľ školy
2. Mizerák Peter PaedDr.  - zástupca riaditeľa školy

Naši pedagogickí zamestnanci

1. Bachoríková Alena Ing. - učiteľka odborných strojárskych predmetov
2. Cimmermann Róbert Ing. - učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
3. Dióšiová Tatiana PaedDr. - učiteľka slovenského jazyka a literatúry
4. Gažová Ivana Mgr. - učiteľka anglického jazyka
5. Ivanovová Monika Ing. - učiteľka odborných ekonomických predmetov
6. Kalocsay Štefan PaedDr.  - učiteľ telesnej a športovej výchovy
7. Kapolková Soňa Ing. učiteľka odborných ekonomických predmetov
8.
Karvašová Viera Ing., Mgr. - učiteľka náboženskej výchovy
9. Knóciková Soňa Mgr. učiteľka matematiky a fyziky
11. Kováčová Erika Ing. - učiteľka odborných strojárskych predmetov
12 Kowalczuková Jarmila Ing., Mgr.
- učiteľka anglického jazyka
13. Kvapil Vladimír, Ing. - učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
14. Levák Albín Ing. - učiteľ odborných strojárskych predmetov
15. Mizeráková Eva Ing. - učiteľka odborných ekonomických predmetov
16. Pallyaová Mária Ing. - učiteľka odborných elektrotechnických predmetov
17. Poliaková Beatric Mgr., PhD. - škoský špeciálny pedagóg
18. Senešiová Ľubica Ing. - učiteľka odborných strojárskych predmetov
19. Sopková Edita Ing. - učiteľka odborných strojárskych predmetov
20. Ševčíková Anna Ing. - učiteľka odborných elektrotechnických predmetov
21. Žemberyová Henrieta Ing. - učiteľka odborných elektrotechnických predmetov

Odborní zamestanci školy

1. Brezinová Lucia Mgr. - školský psychológ

Ďalší zamestanci školy

1. Pánik Vladinír, Ing. - hospodár
2. Psárska Jurina  - sekretárka
3. Mäsiarová Ingrid - účtovníčka
4. Mintálová Zuzana Ing.
- mzdy
5. Kollár Miloš - údržbár
6. Szabó Vojtech - údržbár
7. Valach Ivan  - IKT technik
8. Tomašovská Marta - vrátnička
9. Firáková Eva  - upratovačka
10. Hlásna Antónia - upratovačka 
11. Horniaková Iveta - vrátnička
12. Pirošová Alžbeta - upratovačka
13. Kapášová Jarmila - upratovačka


Školská jedáleň

1. Tóthová Ľubica  - vedúca ŠJ
2. Bírová Helena - hlavná kuchárka
3. Valachyová Katarína - kuchárka
4. Prieberová Lenka - pomocná kuchárka
Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia