deň otvorených dverí bol sqelý

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Anna, Hana, zajtra Božena.
Zamestnanci

Vedenie školy

1. Karaffa Roman Ing., PhD.  - riaditeľ školy
2. Ševčíková Anna Ing.  - zástupca riaditeľa pre odborné predmety
3. Mizerák Peter PaedDr.  - zástupca riaditeľa pre teoretické predmety

Naši pedagogickí zamestnanci

1. Ballová Kristína Mgr.  - učiteľka nemeckého jazyka
2. Bachoríková Alena Ing. - učiteľka odborných strojárskych predmetov
3. Baran Marián Ing.    - učiteľ odborných strojárskych predmetov
4. Cimmermann Róbert Ing. - učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
5. Dióšiová Tatiana PaedDr. - učiteľka slovenského jazyka a literatúry
6. Gažová Ivana Mgr. - učiteľka anglického jazyka
7. Goldschmid Róbert Ing. - učiteľ odborných strojárskych predmetov
8. Chromý Peter Ing., PaedDr. - učiteľ odborných strojárskych predmetov
9. Gazdíková Patrícia, Ing.  - učiteľka odborných ekonomických predmetov
10. Miloslav Konečný, Mgr., PhD.
- učiteľ slovenského jazyka a literatúry
11. Kalocsay Štefan PaedDr.  - učiteľ telesnej a športovej výchovy
12. Kapolková Soňa, Ing. - učiteľka odborných ekonomických predmetov 
13. Knóciková Soňa Mgr. učiteľka matematiky a fyziky
14. Kowalczuková Jarmila Ing., Mgr.  - učiteľka anglického jazyka
15. Kvapil Vladimír, Ing. - učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
16. Kvapilová Alena, Ing. - učiteľka odborných elektrotechnických predmetov
17. Lajpríková Ľubica RNDr. - učiteľka matematiky a chémie
18. Levák Albín Ing. - učiteľ odborných strojárskych predmetov
19. Mizeráková Eva Ing. - učiteľka odborných ekonomických predmetov 
20. Olejár Eduard Ing. - učiteľ odborných elektrotechnických predmetov 
21. Osvaldová Valéria RNDr. - učiteľka matematiky a chémie
22. Pallyaová Mária Ing. - učiteľka odborných elektrotechnických predmetov
23. Senešiová Ľubica Ing. - učiteľka odborných strojárskych predmetov
24. Slamková Dana Mgr. - učiteľka anglického jazyka
25. Slobodník Stanislav PaedDr. - učiteľ telesnej a športovej výchovy
26. Sopková Edita Ing. - učiteľka odborných strojárskych predmetov 
27. Stehlíková Zuzana Mgr. - učiteľka dejepisu a telesnej a športovej výchovy 
28. Žemberyová Henrieta Ing. - učiteľka odborných elektrotechnických predmetov
 

Odborný zamestanec školy

Poliaková Beatric Mgr., PhD -  špeciálny pedagóg

Ďalší zamestanci školy

1. Pánik Vladinír, Ing. - hospodár
 2. Psárska Jurina  - sekretárka
 3. Mäsiarová Ingrid - účtovníčka
 4. Ing.Zuzana Mintálová
- mzdy
5. Kollár Miloš - údržbár
6. Szabó Vojtech - údržbár
7. Paška Ladislav - školník
8. Valach Ivan  - IKT technik
9. Tomašovská Marta - vrátnička
10. Firáková Eva  - upratovačka
11. Hlásna Antónia - upratovačka 
12. Horniaková Iveta - upratovačka
13. Švecová Magdaléna - upratovačka
14. Pirošová Alžbeta - upratovačka
15. Kapášová Jarmila - upratovačka

Domov mládeže

1. Bohunická Katarína Bc. - vedúca vychovávateľka
2. Boldišová Renáta - vychovávateľka
3. Nemcová Alena PhDr. - vychovávateľka

Školská jedáleň

1. Tóthová Ľubica  - vedúca ŠJ
2. Bírová Helena - hlavná kuchárka
3. Beňová Klaudia - kuchárka
4. Valachyová Katarína - kuchárka
5. Obertová Alžbeta - pomocná kuchárka
6. Prieberová Lenka - pomocná kuchárka

 

VHČ

1. Senešiová Ľubica, Ing. - vedúci zváračskej školy
2. Márföldi Michal - inštruktor zvárania

 

 

 


Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia