spslevice.edupage.org

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Marína, zajtra Izabela.
Protidrogová prevencia

Plán práce primárnej prevencie a prevencie sociálno - patologických javov na šk. rok 2013/2014 

 1. Pripomenutie si medzinárodného týždňa boja proti drogám – vyhotovenie školskej nástenky na vyučovacích hodinách ETV, OBN, NAB, pripraviť odbornú prenášku. Občianske združenie Slovensko bez drog – november 2013

2. Príprava putovnej výstavy výtvarných prác žiakov základných a stredných škôl na tému: PREČO SOM NA SVETE RÁD - jún 2014

3. Prehliadka výstavy výtvarných prác na tému: OTVORME OČI, JE NA ČO SA POZERAŤ – Dom Matice slovenskej v Leviciach – marec 2014

4. Pripomenutie si medzinárodného dňa boja proti rasizmu a antisemitizmu – vyhotovenie školskej nástenky, na vyučovacích hodinách ETV, NAS – november 2013

5. Pripomenutie si Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami – jún 2014

6. Účasť žiakov školy na výchovnom protidrogovom koncerte

7. Zapojenie sa do výtvarnej súťaže: ,, PREČO POVEDAŤ DROGÁM NIE ! “

8. Zapojenie sa do literárnej súťaže: PREČO NEPODPORUJEM DROGY

9. Zapojenie žiakov do výtvarnej súťaže: PLAGÁT ROKA 2013

10. Pripomenutie si Svetového dňa bez násilia– október 2013


Levice, 25.08.2013                                                       Vypracoval: PaedDr. Peter Mizerák
                                                                                  Koordinátor prevencie drogových závislostí

                                                                                  Schválil: Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ školy

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia