spslevice.edupage.org

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Marína, zajtra Izabela.
Rada rodičov
Najvyšším orgánom RZ na škole je Rodičovská rada, ktorá má 12+1, teda 13 členov, z ktorých je 12 zástupcov z jednotlivých tried a jeden je učiteľ poverený riaditeľom školy pre spoluprácu s rodičmi. Tento učiteľ však nemá hlasovacie právo. Rodičovská rada pôsobí pri OZ Rodičia a priatelia SPŠ Levice
Rada rodičov:
• pomáha škole v rámci svojich možností pri zabezpečovaní výchovno - vzdelávacieho procesu a pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov
• rozhoduje o výške členského príspevku v školskom roku,
• rozhoduje o použití takto získaných peňazí
• rozhoduje o použití sponzorských darov
• rozhoduje o svojom majetku (počítače, knihy, prístroje,...), ktorý RZ škole zapožičalo
• má svojich zástupcov v Rade školy, v stravovacej komisii, kde obhajujú záujmy rodičov, ich detí
• vytvára fond na pomoc sociálne slabším
• na začiatku školského roka schvaľuje rozpočet, ktorým sa riadi pri čerpaní prostriedkov, atď.

Členovia Rady rodičov RZ pri SPŠ Levice v školskom roku 2019/2020
P.č. Trieda Meno

1. I.E Kádasiová Eva
2. I.MS Bubáková Amália
3. II.E Birčák Katarína
4. II.M Ing. Melaga Róbert
5. II.ST Benčaťová Daniela
6. III.E Mgr. Považanová Mirka
7. III.M Ing. Kišová Jana Mgr.
8. Sojáková Eva
9. III.ST Birčáková Slavomíra
10 iV.E Mgr. Kóšová Lucia
11. IV.M Ing. Novosádová Soňa
12. IV.ST Ing. Odran Miloš

Ing. Erika Kováčová – pedagogický zamestnanec určený na spoluprácu s rodičmi.
Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia