deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Bohuš, zajtra Alfonz.
Rada rodičov

Najvyšším orgánom RZ na škole je Rodičovská rada, ktorá má 16+1, teda 17 členov, z ktorých je 16 zástupcov z jednotlivých tried a jeden je učiteľ poverený riaditeľom školy pre spoluprácu s rodičmi. Tento učiteľ však nemá hlasovacie právo.

   Rada rodičov:      

  • pomáha škole v rámci svojich možností pri zabezpečovaní výchovno - vzdelávacieho procesu a pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov
  • rozhoduje o výške členského príspevku v školskom roku,
  • rozhoduje o použití takto získaných peňazí
  • rozhoduje o použití sponzorských darov
  • rozhoduje o svojom majetku (počítače, knihy, prístroje,...), ktorý RZ škole zapožičalo
  • má svojich zástupcov v Rade školy, v stravovacej komisii, kde obhajujú záujmy rodičov, ich detí
  • vytvára fond na pomoc socialne slabším
  • na začiatku školského roka schvaľuje rozpočet, ktorým sa riadi pri čerpaní prostriedkov, atď.

 

Členovia Rady rodičov RZ pri SPŠ Levice v školskom roku 2013/2014

 
Por.č. Meno Trieda
1.  Erika Kováčová I.M_S
2.  Eva Lukáčová I.T
3.  Anna Kollárová I.E
4.  Štefan Obert
II.S
5.  Mgr. Ingrid Májeková II.T
6.  Elena Vrecníková II.E
7.  Alžbeta Frajková II.M
8.  Atila Krén III.S
9.  Jana Bohušová III.T
10.  Ing. Eva Janečková III.E
11.  Ing. Eva Hrtánková III.M
12.  Magdaléna Labátová
IV.S
13.  Mgr. Katarína Konvická
IV.T
14.  Bc. Anna Chudá
IV.E
15.  Mgr. Zuzana Pacherová IV.M

    

Člen Rady rodičov poverený riaditeľom školy pre spoluprácus Rodičovským združením pri SPŠ Levice                 

   16.    Ing. Eva Mizeráková  
SPŠ Levice
     
Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia