deň otvorených dverí bol sqelý

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Vojtech, zajtra Juraj.
Elektrotechnika

pripravuje absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, konštruovaní, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení. Absolvent je pripravený aj na vysokoškolské štúdium s technickým zameraním. Škola poskytuje absolventom vo štvrtom ročníku štúdia možnosť absolvovať predmet elektrotechnická spôsobilosť, ktorý je ukončený skúškou odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z., § 21 elektrotechnik.

 Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia