Vitajte na stránkach našej školy

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Júnové číslo časopisu Strojár
Najlepší žiak v koncoročnej klasifikácii

Vedenie školy blahoželá najlepšiemu žiakovi školy v koncoročnej klasifikácii. Je ním Adam Tóth, žiak II.M triedy. Jeho priemerný  prospech v koncoročnej klasifikácii je 1,00 a mal počas celého školského roka nulovú absenciu. Adamovi bude odovzdaný diplom a vecná odmena. Roman Karaffa, riaditeľ.

Súťaž tried v študijných výsledkoch a v dochádzke

Študijné výsledky
Trieda Priemer
II.M 2,13
III.M 2,21
IV.M 2,27
III.E 2,34
Dochádzka
Trieda Absencia Absencia na žiaka
II.S 770 35,00
I.MS 1720 57,33
II.E 1095 60,83
PRÍKAZ riaditeľa školy č. 001 / 2015

Pre všetkých zamestnancov školy, školského internátu a školskej jedálne, prenajímateľov priestorov školského internátu

a žiakov

v y d á v a m   tento príkaz:

 od pondelka, 22. júna 2015 bude brána, chodník k hlavnému vchodu školy a hlavný vchod školy uzavretý z dôvodu havarijného stavu fasády školského internátu až do odvolania.

Hospodársky úsek školy vykoná označenie nebezpečných priestorov a zabezpečí uzamknutie bránky a hlavného vchodu školy.

 Levice, 19. 6. 2015                  

 Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ školy

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice – oprava omietok strojovne výťahu a strešnej krytiny plochej strechy školského internátu"

(Stavebné práce)


Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia