deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Viktor, zajtra Alexander.
Oznámenie pre záujemcov o štúdium na našej škole

Informácie, prečo študovať na našej škole si môžete prečítať tu:

https://spslevice.edupage.org/a/preco-studovat-u-nas

Kritériá prijímania žiakov na štúdium v školskom roku 2021/2022 sa nachádzajú:

https://spslevice.edupage.org/a/kriteria

alebo:

http://www.spslevice.sk/files/Kriteria_prijm.pdf

Elektronickú prihlášku na štúdium môžete vyplniť tu:

https://spslevice.edupage.org/register/

 

Kam na strednú?

https://www.kamnastrednu.sk/stredna-priemyselna-skola-strojnicka-a-elektrotechnicka-ulfrantiska-hecku-25-levice

Vyhodnotenie 43. ročníka školského kola "Stredoškolskej odbornej činnosti"

Dňa 17.2.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 43. ročníka "Stredoškolskej odbornej činnosti", ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Je to prehliadka tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu našich žiakov, ktorí sa rozhodli byť aktívnymi, rozvíjať vlastné nápady a realizovať ich v praxi. Súťaž sa konala dištančnou formou, prostredníctvom webovej aplikácie Webex, kvôli obmedzeným pod-mienkam fungovania školy, nakoľko bolo potrebné zohľadniť súčasnú epidemiologickú situáciu.

Čo sa na našej škole deje?
Ak chcete spoznať čo sa deje na levickej priemyslovke, čo je v škole nové, aké aktivity sa na škole robia, prezrite si
video:
prezentáciu:
Organizačné zabezpečenie 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti 2021

Z rozhodnutia Celoštátnej odbornej komisie SOČ a zasadnutia konaného 21. 01. 2021, v nadväznosti na vyhlásenie súťaže SOČ č. 2020/15874:14-A2200 z 18.11. 2020 MŠVVaŠ SR a Organizačno-technických pokynov na šk. rok 2020/2021 zohľadňujúc súčasnú epidemiologickú situáciu a obmedzenia fungovania škôl vydáva odporúčanie pre realizácie kôl dištančnou formou.

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia