8.11.2016 - deň otvorených dverí

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Timotej, zajtra Gejza.
Tím H2AC už pracuje

Vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia pri SPŠ Levice sa súťažný tím H2AC pustil do práce a má pripravené šasi súťažného auta i vodíkový agregát. Zostáva nám dokončiť karosériu a trénovať na preteky. Projekt je dotovaný sumou 10 000,- €, naša finančná spoluúčasť od rodičov našich žiakov je 1 500,- €. Veľká vďaka za podporu odborného technického vzdelávania.....

Foto1 Foto2 Foto3 Foto4 Foto5

Nohejbalový turnaj žiakov

Nohejbalový turnaj študentov SPŠ Levice, dátum: 21. decembra 2016. Poradie: 1.miesto: IV. E, 2.miesto: III. S, 3.miesto: I. M, 4.miesto: II. E.

Ďakujeme spolutvorcom tohtoročných Vianoc

 Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste v predvianočnom zhone popri starostiach o zabezpečenie pekných Vianoc pre seba a svojich najbližších mysleli i na druhých a prispeli ste na zbierku trvanlivých potravín. Ďakujeme a prajeme Vám aj všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky. Zvlášť veľmi ďakujem Ing., Mgr. Jarmile Kowalczukovej, našej kolegyni, ktorá zbierku zorganizovala.

Ďakujem.....

Poďakovanie adresujem triednym učiteľom štvrtého ročníka, našim maturantom za to, že pripravili krásnu školskú slávnosť.  Ostatným kolegom za ich podporu a účasť na našej stužkovej slávnosti. Oficiálna, spoločná, časť prebehla v slávnostnom a dôstojnom duchu. Mal som možnosť vidieť fragmenty neoficiálnej časti v jednotlivých triedach a konštatujem, že boli výborne zorganizované, boli dôstojné i zábavné. Naši abiturienti ukázali, že sú osobnosťami, že sú ambicióznymi mladými ľuďmi. Teším sa z toho. Ďakujem. Roman Karaffa.

Poďakovanie

Ďakujem všetkým našim žiakom, žiakom ubytovaným na školskom internáte z našej školy aj zo SOŠ pedagogickej v Leviciach za to, že úžasne pripravili dve milé slávnosti na našej škole. Doobeda akciu Mikuláš v škole a popoludní pásmo pre deti zamestnancov školy v školskej jedálni. Milú slávnosť podporila základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, vychovávateľky školského internátu a nepedagogickí zamestnanci školy. Vážim si Vás za všetky Vaše aktivity a s úctou ďakujem. (6.12.2016)

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia