deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Karolína, zajtra Lenka.
Maturitné vysvedčenia, učebnice, skrinky

4. júna 2020 - odovzdávanie učebníc žiakov IV.M a IV.ST, odovzdanie výstupných listov tried, vypratávanie skriniek žiakov, odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov k maturitným vysvedčeniam, diplomov a osvedčení ETS v školskej jedálni podľa harmonogramu:
IV.M – od 8.00 do 11.00
IV.ST – od 11.00 do 14.00

Poznámka: všetci žiaci sa dostavia v presne určenú hodinu do školskej jedálne, IV.M o 8.00, IV.ST o 11.00, aby celý proces prebiehal čo najrýchlejšie a jednotne, nik nesmie chýbať a musí byť dochvíľny! Oneskorencom bude určený osobitný individuálny termín!

8. júna 2020 - odovzdávanie učebníc žiakov IV.E, odovzdanie výstupných listov tried, vypratávanie skriniek žiakov, odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov k maturitným vysvedčeniam, diplomov a osvedčení ETS v školskej jedálni v čase od 9.00 do 12.00.

Poznámka: všetci žiaci sa dostavia do školskej jedálne o 9.00, aby celý proces prebiehal čo najrýchlejšie a jednotne, nik nesmie chýbať a každý musí byť dochvíľny! Oneskorencom bude určený osobitný individuálny termín!

Pravidlá prítomnosti žiakov.
Do školy sa prichádza zadným vchodom zo školského dvora. Každý žiak musí mať povinne nasadené ochranné rúško na tvári a ochranné gumové alebo latexové rukavice. Povinnosťou každého žiaka je dostaviť sa včas do školskej jedálne so všetkými učebnicami. Riaďte sa pokynmi zástupcu riaditeľa školy, triedneho učiteľa a nepedagogických zamestnancov školy. Neodhadzujte v školských priestoroch žiadny odpad. Mimo priestorov školy aj v priestoroch školy dodržujte opatrenia, ktoré sú zverejnené na: https://korona.gov.sk/

Elektrotechnická spôsobilosť
V utorok 2.6.2020 prebehnú skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti.
Upozornenie pre uchádzačov o štúdium

Do 4. júna 2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Záväzné potvrdenie o nastúpenínenastúpení na štúdium

Uchádzači, ktorí sú prijatí na štúdium, majú možnosť odoslať škole Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktoré máte od výchovného poradcu základnej školy. Ak toto tlačivo nemáte, môžete si ho stiahnuť na nižšie uvedenom linku. Vytlačené a vyplnené tlačivo, prosím, naskenujte a pošlite na e-mailovú adresu: riaditel@spslevice.sk.
Túto povinnosť majú zákonní zástupcovia uchádzačov splniť do 4. júna 2020. Napriek tomu Vás prosím, odošlite potvrdenie čo najskôr, aby sme mohli autoremedúrou prijať uchádzačov, ktorí sú zatiaľ neprijatí pre nedostatok miesta.
Roman Karaffa, riaditeľ

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/c7a84945-4836-4c57-9299-829f18b40522?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

Výsledky prijímacieho konania na štúdium v školskom roku 2020/2021

Zoznam žiakov je uvedený pod stálymi kódmi, ktoré boli zákonným zástupcom odoslané e-mailom. Uchádzači o štúdium sú zoradení podľa poradia – výsledku prijímacieho konania. Kód P znamená prijatý, kód NM znamená neprijatý pre nedostatok miesta. Upozorňujeme zákonných zástupcov uchádzačov, že rozhodnutia o prijatí sa budú priebežne meniť autoremedúrou, teda po uvoľnení miest nad „čiarou“ sa pozície budú posúvať smerom nahor a okamžite budeme kontaktovať najbližších nižšie umiestnených uchádzačov. Miesta sa budú uvoľňovať v dôsledku prihlásených uchádzačov na oba študijné odbory (vyberú si logicky len jeden) a uchádzačov, ktorí si vyberú inú strednú školu.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte 0905216351, píšte na riaditel@spslevice.sk.

Roman Karaffa, riaditeľ

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia