deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna.
OZNAM-prenájom

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

934 47 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

 v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje: zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

Ponuka pracovného miesta

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

Ing. Roman Karaffa, PhD., ING. PAED. IGIP, riaditeľ školy, riaditel@spslevice.sk +421905216351, www.spslevice.sk

Názov pozície: učiteľ strednej školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť

Pracovný úväzok:  7 hodín týždenne, na zastupovanie počas PN

Termín nástupu: 1. september 2019

Miesto výkonu práce: Ul. Františka Hečku 25, Levice

Zber papiera na SPŠse Levice

Zber papiera na SPŠse Levice

 

Zber papiera trval od 15. 5. 2019 do konca školského roka 2018/19.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto aktivitu. Kontajner sa podarilo naplniť!

 

  1. miesto        1. E            1 045 kg
  2. miesto        3. E            1 000 kg
  3. miesto        2. M           625 kg

 

Víťazom je 1.E, srdečne blahoželáme!

 Eva2 Firáková a Mizeráková

ECDL certifikáty

Žiaci, ktorí absolvovali ECDL, majú na sekretariáte pripravené certifikáty.

Oznam č. 2019-06-25

Oznamujem, že v dňoch 26 a 27. júna 2019, v zmysle príslušných paragrafov Zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, Zákona č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 99/2016 Z.z., o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom bude upravený pracovný režim zamestnancov a žiakov školy.
Všetci zamestnanci školy, školskej jedálne a školského internátu majú skrátený pracovný čas na 6 hodín a po splnení neodkladných pracovných povinností odchádzajú z pracoviska z plnou náhradou mzdy.
Žiaci končia vyučovanie o 11.35.

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia