6.11.2015 - deň otvorených dverí, 28.11.2015 tvorivé dielne pre deviatakov

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Sergej, zajtra Alojzia.
Je možné, aby sa Briti po Brexite znova odtrhli?

  Nie, nie je to možné, ale isté, určité, neodvolateľné! Znova sa to stalo! Dnes! 19. októbra 2016 v Bratislave sa Briti odtrhli ... z reťaze v anglickom divadelnom predstavení OLIVER TWIST a namiesto sentimentálneho príbehu, kde sa to až lepí medom, ponúkli krv, zradu, šibenicu a ... humor. Tak sme to teda zobrali a tešili sa, že nie sme chudobné siroty v pochmúrnom Londýne prvej polovice 19. storočia. 

     Toto všetko môže dosvedčiť 51 očitých svedkov odtrhnutia (48 žiakov a 3 dozorkyne). Oprava! 47 žiakov (1 priznal podriemkávanie). 

foto


Verejné obstarávanie - výzva na LVVK (lyžiarsky)

                               VÝZVA

na predloženie ponuky Poskytnutie služieb spojených
s lyžiarskym výchovnovzdelávacím kurzom (ďalej LVVK)

V zmysle zákona 343/2015 Z. z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon), SMERNICE Nitrianskeho samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní zo 17.05.2016 a interného predpisu OS-016/2016 z 10.10.2016 (interný predpis).

č.j: 916/2016-10

Ponuka krúžkov záujmového vzdelávania

V školskom roku 2016/2017, čítajte ďalej

40-te výročie založenia školy

V prúde života sa objavujú momenty, pri ktorých chtiac či nechtiac sa aspoň na chvíľu zastavíme a otočíme, aby sme porozmýšľali nad tým, ako sa mení tvár života, okolie či ľudia a aspoň v krátkosti hodnotíme uplynulé roky, dni, mesiace. Prvého septembra 1976 bola zriadená Stredná priemyselná škola strojnícka v Leviciach. Prichádza školský rok, v ktorom naša škola oslávi štyridsiate výročie založenia. Pri tejto príležitosti plánujeme vydať publikáciu, malú pamätnicu v tlačenej i elektronickej podobe. Prosím absolventov, súčasných technikov, inžinierov, konštruktérov, učiteľov, tých, ktorí našli svoje miesto v živote a nezabudli na svoje stredoškolské štúdiá, spomínajú si na svoje mladé letá, na svojho triedneho učiteľa, na trápenie nad strojíckymi tabuľkami, pauzákmi, výpočtami i ťažkou matematikou, aby pretavili svoje myšlienky, spomienky a zážitky do textu, viedoblogu, obrázkov i fotografí…. Jednoducho prosím, prispejte svojím osobným odtlačkom spomienok, pochváľte sa svojimi úspechmi v osobnom i pracovnom živote. Vytvorme spoločne genius loci priemyslovky v Leviciach. Za všetky príspevky, fotografie, skenované dokumenty Vám budem veľmi vďačný. Roman Karaffa, riaditeľ. (riaditel at spslevice.sk)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „ Maliarske a natieračské práce“  

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia