deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Etela, zajtra Roman(a).
SPŠWORKOUT 2020

Možno si to nezainteresovaní ani nevšimli, ale v utorok, 11. 2. 2020 sa zachraňoval svet. Teda aspoň sa k tomu spravil malý, ale odvážny krôčik. A každý environmentálny počin je i krokom k záchrane sveta.

Takže čo, kde, kedy a ako, a hlavne kto?   

Deviataci pozvaní zo základných škôl z okresu posilovali  svoje znalosti a  zručnosti z environmentálnej témy  na SPŠWORKOUTe na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach.

Cieľom SPŠWORKOUTu bolo spoločne sa zabaviť, naučiť sa pracovať v tíme, komunikovať, zvýšiť si kreativitu a riešiť spoločensko-technické problémy.

Na začiatku SPŠWORKOUTu sa predviedli šikovní maturanti. A mali sa čím pochváliť. Juraj Novosad, IV. M, s vlastnoručne zhotoveným modelom auta na vodíkový pohon na diaľkové ovládanie s prídavným vodíkovým pohonom. Štefan Kašík, IV. S, prostredníctvom fotografií a videa deviatakom priblížil rekonštrukciu starého, nepoužívaného traktora, zetor.

Potom už prišli na rad deviataci, rozdelení do zmiešaných tímov. Ich zadanie bolo - v dnešnej uponáhľanej dobe sme zabudli na prírodu - na dar, ktorý je potrebné zveľaďovať a chrániť. S využitím recyklovateľného materiálu, za 1,5 hodinu mali súťažiaci vyrobiť hračku, t. z. EKOLOGICKÚ HRAČKU.

Počas práce tímy navštívil „Národný inšpektorát práce Nitra“, „Obvodný úrad životného prostredia Levice“, aby skontroloval výrobu a položil im otázky súvisiace s bezpečnosťou, ochranou zdravia pri práci ako aj s ochranou životného prostredia. Ak tím nevedel odpovedať na položené otázky nasledovala penalizácia – v podobe povinnej 5 minútovej prestávky, sťažených podmienok - práca v rukaviciach.

Práca tímov skončila v stanovenom čase a nasledovala prezentácia – ekologických hračiek. Porota si veľmi dôsledne vypočula všetky súťažiace tímy, ocenila aj nápadité prezentácie. Hodnotila sa originalita, funkčnosť, zložitosť, účelnosť ako aj samotná obhajoba výrobkov.

Poradie ekologických hračiek: 1. miesto - lietadlo, 2. miesto - vzducholoď a 3. miesto - nákladné ekoauto.

Na záver sme ocenili víťazné tímy, avšak víťazom sme boli všetci – deviataci, ich učitelia, naši organizátori. A neskromne dúfame, že i naša planéta.

Eva Mizeráková a Jarka Kowalczuková

Rozvrh hodín pre žiakov I. ročníka ( I.E, I.MS) v týždni od 10.2. - do 14.2.2020
Rozvrh hodín pre žiakov I. ročníka ( I.E, I.MS) v týždni od 10.2. - do 14.2.2020
VYUČOV. HODINA 2. hod. 8.05 - 8.50 3. hod. 8.55 - 9.40 4. hod. 10.00 - 10.50 5. hod. 10.50 - 11.35 6. hod. 11.40-12.25
DEŇ
PONDELOK SJL - Dióšiová OU OBN/DEJ ANJ - Ivanovová, I.MS ANJ - Ivanovová, I.MS MAT - Knóciková OU MAT, FYZ OBN - Dióšiová, I.MS
UTOROK SJL - Dióšiová OU OBN/DEJ ANJ - Ivanovová, I.MS SJL - Mizerák, I.MS FYZ - Knóciková OU  MAT, FYZ MAT - Knóciková OU MAT, FYZ
STREDA MAT - Knóciková OU MAT, FYZ STN - Senešiová, I.MS OBN - Kvapil, I.MS SJL - Dióšiová OU OBN/DEJ FYZ - Knóciková OU  MAT, FYZ
ŠTVRTOK ETV - Dióšiová    NBV - Karvašová DEJ - Karaffová, I.MS MAT - Knóciková OU MAT, FYZ API - Mizeráková, VTZ API - Mizeráková, VTZ
PIATOK MAT - Knóciková OU MAT, FYZ DEJ - Karaffová, I.MS SJL - Mizerák, I.MS DEJ - Karaffová, I.MS FYZ - Knóciková OU  MAT, FYZ
Vyučovanie bude prebiehať v triede I.MS v pavilóne B a v príslušných odborných učebniach podľa stanoveného rozvrhu v čase každý deň od 8.05 hod. - do 12.25 hod.
Informatívna správa pre rodičov - lyžiarsky kurz

Vážení rodičia ! Naša škola každoročne organizuje lyžiarsky zájazd pre žiakov prvého ročníka. Keďže tento nie je povinný a prostriedky hradené z vrecka rodičov nie sú zanedbateľné dovoľujeme si venovať informáciám o kurze zvýšenú pozornosť, aby všetci presne vedeli čo ich čaká a aké záväzky by padli na rodinný rozpočet. Tento rok Vláda SR schválila dotáciu na LVVK, 150,- eur. pre 1. ročník.  Nedá mi, aby som najprv nevyzdvihol význam a dôležitosť tejto akcie z hľadiska formovania sa kolektívu, všestranného rozvoja mladých ľudí a v neposlednom rade zdravotný význam, poznanie Slovenska a spôsob správania sa na horách v zimnom období čomu venujeme na kurze veľkú pozornosť.

Pozvánka na deň otvorených dverí

Pozývame deviatakov na deň otvorených dverí na SPŠSE Levice. Termín: 28.1.2020 (utorok), Čas: 08.00 hod. – 14.00 hod.

Deň otvorených dverí

Oznam – deň otvorených dverí SPŠSE Levice realizujeme 28.1.2020 (utorok) v čase od  08.00 hod. do 14.00 hod. V tento deň je vyhlásené riaditeľské voľno. Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sú automaticki odhlásení z obeda. Žiaci pomáhajúci pri DOD, ktorí budú chcieť odobrať stravu sa musia prihlásiť v pondelok (27.01.2020) do 14.00 prostredníctvom IŽK.

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia