6.11.2015 - deň otvorených dverí, 28.11.2015 tvorivé dielne pre deviatakov

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Augustín, zajtra Nikola.
Otvorenie školského roka 2016/2017

Milí žiaci, 5. septembra Vás všetkých očakávame v škole o 8.00. Prváci sa zhromaždia v školskej jedálni, vyššie ročníky vo svojich triedach.

8.30 – otvorenie školského roka 2016/2017 na futbalovom ihrisku. (hymna SR)

8.35 – slávnostný príhovor RŠ Ing. Roman Karaffa PhD.

8.45 – organizačné pokyny – ZRŠ PaedDr. Peter Mizerák

8.50 – stretnutia triednych učiteľov so žiakmi podľa  rámcového programu pokračujú v triedach - triedni učitelia

40-te výročie založenia školy

V prúde života sa objavujú momenty, pri ktorých chtiac či nechtiac sa aspoň na chvíľu zastavíme a otočíme, aby sme porozmýšľali nad tým, ako sa mení tvár života, okolie či ľudia a aspoň v krátkosti hodnotíme uplynulé roky, dni, mesiace. Prvého septembra 1976 bola zriadená Stredná priemyselná škola strojnícka v Leviciach. Prichádza školský rok, v ktorom naša škola oslávi štyridsiate výročie založenia. Pri tejto príležitosti plánujeme vydať publikáciu, malú pamätnicu v tlačenej i elektronickej podobe. Prosím absolventov, súčasných technikov, inžinierov, konštruktérov, učiteľov, tých, ktorí našli svoje miesto v živote a nezabudli na svoje stredoškolské štúdiá, spomínajú si na svoje mladé letá, na svojho triedneho učiteľa, na trápenie nad strojíckymi tabuľkami, pauzákmi, výpočtami i ťažkou matematikou, aby pretavili svoje myšlienky, spomienky a zážitky do textu, viedoblogu, obrázkov i fotografí…. Jednoducho prosím, prispejte svojím osobným odtlačkom spomienok, pochváľte sa svojimi úspechmi v osobnom i pracovnom živote. Vytvorme spoločne genius loci priemyslovky v Leviciach. Za všetky príspevky, fotografie, skenované dokumenty Vám budem veľmi vďačný. Roman Karaffa, riaditeľ. (riaditel at spslevice.sk)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „ Maliarske a natieračské práce“  

Aktuálne číslo časopisu Strojár

jún 2016

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis

V období apríl až september 2016 sa z prostriedkov Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis (grant v hodnote 599,44 EUR)  na škole realizuje projekt „Postav si niečo“. Cieľom projektu je zlepšenie kvality vyučovania na strednej škole v predmete odborná prax a zlepšenie kvality získavania technických zručností detí v materskej škole. Žiaci našej strednej školy vyrobia pre deti v Materskej škole Ul. Hlboká 1 v Leviciach jednoduché návody na konštruovanie predmetu podľa kresleného postupu, k tomu tiež vyrobia drevené krabičky na odkladanie častí stavebníc. Do projektu je zapojených 8 dobrovoľníkov z radov žiakov a učiteľov strednej školy , ktorí spolu odpracujú 100 dobrovoľníckych hodín a jeden zamestnanec ZSE (Viera debnárová, ktorá projekt odporúčala nadácii – matka žiačky strednej školy), ktorá odpracuje 10 dobrovoľníckych hodín na projekte vo voľnom čase. Výsledky projektu sa budú overovať v praxi deťmi a pedagógmi v materskej škole realizáciou otvorenej hodiny. Projekt sa realizuje pod vedením Ing. Anny Ševčíkovej.

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia