6.11.2015 - deň otvorených dverí, 28.11.2015 tvorivé dielne pre deviatakov

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Urban, zajtra Dušan.
Zastupovanie - streda 25.5.2016
Najlepší nápad

Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do aktivít ZSE, ktoré vedú k realizácii rôznych nápadov na zlepšenie života na Zemi. V minulosti to bolo formou súťaže EKO nápad, neskôr Najlepší nápad. V tomto roku sa na našej škole v máji 2016 uskutočnil workshop v rámci aktivity Rozbehni svoju školu! pod záštitou ZSE v projekte „Najlepší nápad“.

 

Plagát

Foto-1

Foto-2

Oznámenie záujemcom o štúdium

Zákonný zástupca neprijatého žiaka môže navštíviť sekretariát riaditeľa. Nakoľko všetci neprijatí z dôvodu nedostatku miesta môžu mať autoremedúrou zmenené rozhodnutie riaditeľa na - prijatý.

Rozhodnutia o prijatí uchádzača o štúdium odovzdáme zákonnému zástupcovi pri zápise.

Roman Karaffa, riaditeľ

Upravený harmonogram ústnych maturitných skúšok
Voľná pracovná pozícia - školský psychológ

Odborný zamestnanec – školský psychológ podľa § 19 a), § 20, ods. (2) Zákona č. 317/2009 Z.z.

 Kvalifikačné predpoklady podľa § 6, ods. (1) Zákona č. 317/2009 Z.z., § 1, ods. (2), príl. č. 2, Prvý diel, časť I, Vyhl. č. 437/2009 Z.z. v zmysle neskorších predpisov.

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným  predmetom  a  absolvovanie  štvorsemestrálneho  špecializačného  vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia