6.11.2015 - deň otvorených dverí, 28.11.2015 tvorivé dielne pre deviatakov

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Silvia, zajtra Augustín.
40-te výročie založenia školy

V prúde života sa objavujú momenty, pri ktorých chtiac či nechtiac sa aspoň na chvíľu zastavíme a otočíme, aby sme porozmýšľali nad tým, ako sa mení tvár života, okolie či ľudia a aspoň v krátkosti hodnotíme uplynulé roky, dni, mesiace. Prvého septembra 1976 bola zriadená Stredná priemyselná škola strojnícka v Leviciach. Prichádza školský rok, v ktorom naša škola oslávi štyridsiate výročie založenia. Pri tejto príležitosti plánujeme vydať publikáciu, malú pamätnicu v tlačenej i elektronickej podobe. Prosím absolventov, súčasných technikov, inžinierov, konštruktérov, učiteľov, tých, ktorí našli svoje miesto v živote a nezabudli na svoje stredoškolské štúdiá, spomínajú si na svoje mladé letá, na svojho triedneho učiteľa, na trápenie nad strojíckymi tabuľkami, pauzákmi, výpočtami i ťažkou matematikou, aby pretavili svoje myšlienky, spomienky a zážitky do textu, viedoblogu, obrázkov i fotografí…. Jednoducho prosím, prispejte svojím osobným odtlačkom spomienok, pochváľte sa svojimi úspechmi v osobnom i pracovnom živote. Vytvorme spoločne genius loci priemyslovky v Leviciach. Za všetky príspevky, fotografie, skenované dokumenty Vám budem veľmi vďačný. Roman Karaffa, riaditeľ. (riaditel at spslevice.sk)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „ Maliarske a natieračské práce“  

Aktuálne číslo časopisu Strojár

jún 2016

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis

V období apríl až september 2016 sa z prostriedkov Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis (grant v hodnote 599,44 EUR)  na škole realizuje projekt „Postav si niečo“. Cieľom projektu je zlepšenie kvality vyučovania na strednej škole v predmete odborná prax a zlepšenie kvality získavania technických zručností detí v materskej škole. Žiaci našej strednej školy vyrobia pre deti v Materskej škole Ul. Hlboká 1 v Leviciach jednoduché návody na konštruovanie predmetu podľa kresleného postupu, k tomu tiež vyrobia drevené krabičky na odkladanie častí stavebníc. Do projektu je zapojených 8 dobrovoľníkov z radov žiakov a učiteľov strednej školy , ktorí spolu odpracujú 100 dobrovoľníckych hodín a jeden zamestnanec ZSE (Viera debnárová, ktorá projekt odporúčala nadácii – matka žiačky strednej školy), ktorá odpracuje 10 dobrovoľníckych hodín na projekte vo voľnom čase. Výsledky projektu sa budú overovať v praxi deťmi a pedagógmi v materskej škole realizáciou otvorenej hodiny. Projekt sa realizuje pod vedením Ing. Anny Ševčíkovej.

Dobrovoľnícka činnosť na SPŠ Levice

JA Základy podnikania

V mesiacoch apríl a máj 2016 sme tri vyškolené konzultantky, Viktória Kraková, Viktória Svetíková a Ing. Eva Mizeráková, dobrovoľne učili piatakov a šiestakov na Základnej škole Andreja Kmeťa v Leviciach a na Základnej škole v Čajkove program Základy podnikania.

Vzdelávací program JA Základy podnikania je voľno-časový program pre 5. a 6. ročník základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Päť hlavných tém je prezentovaných žiakom počas 5 - 7 týždňov dobrovoľnými konzultantmi, ktorí program učia a zároveň poskytujú kontakt medzi ekonomickou teóriou a praktickým svetom ekonomiky a obchodu.

Vzdelávací program JA Základy podnikania je na Slovensku vďaka neziskovej organizácii, Junior Achievement , ktorá je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku a za 23 rokov pôsobenia má viac ako 280 000 absolventov vzdelávacích programov na základných, stredných aj vysokých školách.

Úlohou nás, konzultantiek, bolo rozvíjať ekonomické vedomosti žiakov a oboznámiť ich viac s podnikateľskou sférou ako aj finančnou gramotnosťou.

Spoločne sme hľadali možnosti, kde by sa vedeli uplatniť v praxi. Aké predpoklady musia splniť, aby boli úspešní v ich vysnívanom povolaní.

Hravou formou, zážitkovým učením sme spoločne prešli témy: financie, organizácia, manažment, výroba a marketing.

Žiaci boli úžasní, s chuťou a radosťou sa zapájali do všetkých aktivít, napr. hrali divadlo, vyskúšali si kusovú a hromadnú výrobu, plánovali a organizovali si svoje podnikateľské ciele, zaoberali sme sa výberom nových zamestnancov, učili sme sa komunikovať so zákazníkom, viesť predajný rozhovor.

Všetky tri lektorky sme dobrovoľne odpracovali 21 vyučovacích hodín.

Hodiny strávené s piatakmi a šiestakmi, tak rýchlo ubehli, ale naše nadšenie z týchto bezprostredných, aktívnych a šikovných žiakov zostane určite ešte veľmi dlhý čas!

Eva Mizeráková, učiteľka ekonomických predmetov

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia