deň otvorených dverí bude 7.11.2017 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Milica, zajtra Elena, Helena.
Organizačné zabezpečenie v dňoch od 25.6. do 29.6.2018

Žiaci v týždni od 25.6.2018 (pondelok) do 29.6.2018 (piatok) budú začínať v škole o 8.00 hod.

V uvedených dňoch žiaci jednotlivých tried budú celý deň pod dozorom svojich triednych učiteľov, zo školy budú odchádzať o 12.00 hod.

 

Ostatní pedagogickí zamestnanci školy budú na pracovisku vykonávať svoje pracovné povinnosti a úlohy.

 

Obedy sa budú vydávať od 11.30 hod.

 

Harmonogram činností v jednotlivých dňoch:

 

25.6.2018 (pondelok)

 

- úprava tried, čistenie školských lavíc, vypratávanie skriniek, vyčistenie

   školského  areálu, športové aktivity

 

26.6.2018 (utorok)

 

-školský výlet, čistenie a natieranie školských lavíc, možnosť priniesť učebnice – lepenie učebníc, čistenie školského areálu, športové aktivity

 

27.6.2018 (streda)

 

-odovzdávanie učebníc konkrétnych tried podľa zverejneného časového harmonogramu, čistenie a natieranie lavíc, vybavovanie výstupného listu, triedny školský výlet, čistenie školského areálu, športové aktivity

 

28.6.2018 (štvrtok)

 

-odovzdávanie učebníc konkrétnych tried podľa zverejneného časového harmonogramu, čistenie a natieranie lavíc, vybavovanie výstupného listu, triedny školský výlet, čistenie školského areálu, športové aktivity

 

29.6.2018 (piatok)

 

-triednické hodiny: vyhodnotenie dochádzky žiakov, prospechu, správania žiakov, poučenie žiakov ako sa majú správať cez prázdniny, odovzdávanie koncoročných vysvedčení – odchod žiakov zo školy do 10.15 hod.

 

V tomto týždni sa bude riadne evidovať a kontrolovať dochádzka žiakov, vyhodnocovať sa bude ako ospravedlnená alebo neospravedlnená – triedni učitelia.

 

 

Vypracoval: PaedDr. Peter Mizerák         Schválil: Ing. Roman Karaffa, PhD.

                                  ZRŠ                                                             RŠ

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram odovzdávania učebníc žiakov 1. až 3. roč. v dňoch 27. a 28.06.2018 (streda, štvrtok).

Učebnice budú žiaci s triednymi učiteľmi odovzdávať podľa stanoveného časového harmonogramu hospodárovi školy  Ing. V. Pánikovi  v triede v pavilóne D oproti učebni SJL,OBN,DEJ.

 

 27.6.2018 (streda)

 

8.00 h. – I.M   Ing. Mária Pallyaová

8.30 h. -  I.ST  Ing. Erika Kováčová

9.00 h. -  II.E   RNDr. Ľubica Lajpríková

9.30 h. – II.M   Mgr. Dana Slamková

10.00 h. – II.ST  Mgr. Miloslav Konečný, PhD.

 

28.6.2018 (štvrtok)

 

  8.00 h. -  I.E       Mgr. Ivana Gažová

 8.30 h. – III.E    PaedDr. Štefan Kalocsay

 9.00 h. -  III.M    Mgr. Soňa Knóciková

 9.30 h. -  III.S     PaedDr. Tatiana Dióšiová

10.00 h. – III.T    Mgr., Ing. J. Kowalczuková

 

V týchto dňoch budú žiaci jednotlivých tried pod dozorom svojich triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov.

 

 

22.06.2018                                                  Ing. R. Karaffa, PhD.

                                                                                   RŠ  

Job Shadowing v AT&T

JOB SHADOWING

JA Slovensko, v rámci iniciatívy ESP Further opportunities (ESP ďalšie príležitosti), pripravilo v spolupráci so spoločnosťami IBM International Services Centre a AT&T Global Network Services Slovakia aktivitu s názvom Job Shadowing - tieňovanie manažérov.

Job Shadowing sa uskutočnil 20. júna 2018, kde nás reprezentovali Bianka Bieliková, Tamara Gubčová, Diana Rikkoňová, Simona Szarková, Natália Šinkovičová.

Job Shadowing je jedinečnou príležitosťou pre študentov stráviť jeden pracovný deň tieňovaním manažéra v reálnej firme. Študenti sa dozvedeli, čomu sa manažéri venujú, aké sú ich zodpovednosti, ale aj to, ako samotné pracovisko funguje a aké sú jeho hlavné charakteristiky. Job Shadowing spája študentov s praxou a poskytuje informácie o rôznych kariérnych možnostiach.

Táto skúsenosť inšpiruje mladých ľudí byť podnikavými a umožňuje im učiť sa základným zručnostiam, ktoré im pomôžu stať sa budúcim hodnotným aktívom akéhokoľvek zamestnávateľa.

Mizeráková Eva

Zastupovanie - piatok 22.6.2018
KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2018

Dňa 12.6.2018 sa na základe poverenia NsK uskutočnila súťaž obvodné kolo ,,KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2018“, ktorá sa konala v Športovom areáli Turecký rad v Leviciach. Spoluorganizátorom súťaže bola Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice. Súťažilo 11 družstiev zo stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovali študenti: Peter Kováč, Roman Róža, Patrik Lipiansky, Viktória Kmotriczová, Vanesa Kohuláková. Naše družstvo obsadilo 3. miesto a postupuje do regionálneho kola, ktoré sa bude konať v septembri 2018 na Duchonke. Študentom gratulujeme k dosiahnutému úspechu a želáme ešte veľa ďalších športových úspechov.

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia