6.11.2015 - deň otvorených dverí, 28.11.2015 tvorivé dielne pre deviatakov

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Hermína, zajtra Monika.
Zastupovanie - 6.5.2016 piatok
Voľná pracovná pozícia - školský psychológ

Odborný zamestnanec – školský psychológ podľa § 19 a), § 20, ods. (2) Zákona č. 317/2009 Z.z.

 Kvalifikačné predpoklady podľa § 6, ods. (1) Zákona č. 317/2009 Z.z., § 1, ods. (2), príl. č. 2, Prvý diel, časť I, Vyhl. č. 437/2009 Z.z. v zmysle neskorších predpisov.

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným  predmetom  a  absolvovanie  štvorsemestrálneho  špecializačného  vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Voľná pracovná pozícia - školník

Kvalifikačné predpoklady:

- stredné odborné vzdelanie technického zamerania
- vodičské oprávnenie skupín B, C, T (C, T nie je podmienkou prijatia do zamestnania)
- absolvovanie odbornej prípravy na samostatnú obsluhu plynových kotlov (je možné vykonať po prijatí do zamestnania)

SLovenské finále vo florbale

Na  základe  výsledkov  v  krajskom  kole  Stredná  priemyselná   škola  v Leviciach   postúpila  na  Majstrovstvá Slovenska  vo  florbale  stredných  škôl.

Upravený rozvrh hodín na dni od 18. - 21.4.2016

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia