Vitajte na stránkach našej školy

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Emil, zajtra Tatiana.
Rozpis hodnotenia výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov 30.1.2015

Odovzdávanie výpisov klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok

Príprava na maturitné skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry

Milí štvrtáci!

 Dňa 2.2.2015 sa uskutoční 1.blok „Prípravy na maturitné skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry“. V tomto termíne uvítam všetkých záujemcov z tried štvrtého ročníka, kde vyučujem SJL /IV.S, IV.E/. Naše prvé stretnutie bude zamerané na externú formu maturitných skúšok zo SJL, ktoré nás čakajú už o pár týždňov /17 marec 2015/.

Mgr. SIlvia Lüleiová     pozrite si harmonogram.....

OZNAM - odborné prednášky 30.1.2015
Okresné kolo jazykových olympiád ANJ a NEJ

V dňoch 13. a 15. januára 2015 sa na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach uskutočnili okresné kolá Olympiády v nemeckom a anglickom jazyku. Našu školu vo svojej kategórii 2D reprezentovali dvaja žiaci zo IV. M - víťazi školských kôl - Michal Čardáš v nemčine a v angličtine Marcel Frajt.

M. Čardáš obsadil pekné druhé miesto a M. Frajt zvíťazil a postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári na Gymnáziu vo Vrábloch.Obidvom študentom blahoželáme a Marcelovi držíme palce aj v krajskom kole.  

Mgr. Ivana Gažová

Výzva na predloženie ponuky č. 4

Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou ( do 40 000 € bez DPH ) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZVO“ )

Dodávka pekárenských výrobkov.

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia