6.11.2015 - deň otvorených dverí, 28.11.2015 tvorivé dielne pre deviatakov

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Katarína, zajtra Kornel.
Rodičovské združenie

Vážení rodičia, 25.11.2015 budú triedne schôdze Rodičovského združenia
Pre 1- až 3. ročník

Od 15.30 môžete konzultovať v zborovni s vyučujúcimi, triedne zasadnutia
začínajú o 16.00.

S pozdravom Roman Karaffa

Stužková slávnosť

Milí maturanti, rodičia, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vyjadril poďakovanie.

Stredná priemyselná škola v Leviciach bola vyznamenaná.

18. novembra 2015 sa riaditeľ Strednej priemyselnej školy, Ul. Františka Hečku 25, Levice zúčastnil Memoriálu Prof. Dušana Drienskeho, ktorý sa konal pod hlavičkou Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie, člena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.

Naši žiaci na chvíľu vysokoškolákmi

Aj keď len na jeden deň, ale predsa, si naši žiaci mohli cvične zasadnúť do vysokoškolských lavíc - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Zvolen zorganizovala 12. 11. 2015 sériu prednášok z oblasti moderných výrobných technológií.

Školské kolo 32. ročníka súťaže „Zenit v elektronike“

V dňoch 2. 11. a 3. 11. 2015 sa uskutočnilo školské kolo 32. ročníka súťaže „Zenit v elektronike“.

Do súťaže sa prihlásilo 40 žiakov z odborov  ELE a MCH, ktorí súťažili v dvoch kategóriách:

kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka – (17 žiakov ELE + 6 žiakov MCH)

kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka – (15 žiakov ELE + 2 žiak MCH)

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia