deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Jerguš, zajtra Dominik(a).
Ponuka pracovného miesta

 

Kvalifikačné predpoklady

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pedagogické v príslušnej aprobácii

Zoznam požadovaných dokladov:  - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom - profesijný životopis –  kópie dokladov o najvyššom vzdelaní odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - súhlas dotknutej osoby

Ďalšie požiadavky: minimálny kariérový stupeň - samostatný pedagogický zamestnanec

Žiadosť odoslať do 23. augusta 2019

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia