deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Nina, zajtra Margita.
SPU Nitra - prijímacie konanie
Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium – bez prijímacej skúšky na všetkých fakultách!
Termíny podávania prihlášok na štúdium na všetkých fakultách: do 30. apríla 2020. Výhradne e-prihláška https://is.uniag.sk/prihlaska/
E – prihláška je platná bez papierovej prihlášky a bez príloh (nevyhnutné prílohy budú riešené dodatočne na základe vyzvania jednotlivých fakúlt resp. až pri zápise na štúdium – september 2020)
Uchádzačom o štúdium bude na základe podania e-prihlášky zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium s ďalšími informáciami (e- mailom).
Termín zasadnutia prijímacej komisie na jednotlivých fakultách: od 27. do 31. júla 2020
Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia