deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Nina, zajtra Margita.
Elektrotechnická spôsobilosť

Ráno o 9.00 hod. dostanete všetci mailom test a tabuľku na odpovede, kam budete vpisovať odpovede a, b,..... Nezabudnite potom prosím vyplniť svoje meno. Na test budete mať 45 minút. Vyplnenú tabuľku odpovedí pošlete späť Ing. Ševčíkovej ako odpoveď na mail s testom. O 10.00 hod. dostane každý samostatne na mail otázky na teoretické preskúšanie. Otázky vypracuje každý samostatne na papier, papier podpíše a odfotený, naskenovaný,...pošle ako odpoveď na mail s otázkami. Budete mať na otázky tiež 45 minút. Riaďte sa časom doručenia mailu s otázkami. Budeme to posielať postupne, tak nebudete mať rovnaké časy.

Akékoľvek otázky aj počas skúšok môžeme riešiť telefonicky 0903534419.
Výsledok skúšok oznámime v stredu 3.6.2020.
Osvedčenie dostanete spolu s maturitným vysvedčením.
Prosím ešte raz, doneste v ten deň kópiu lekárskeho potvrdenia na tlačive, ktoré sme Vám posielali. Prípadne doneste originál a kópiu si urobíme v škole. Prípadne pošlite naskenované. Bez tohto potvrdenia vám nemôžeme osvedčenie vydať, lekárske potvrdenie je súčasťou osvedčenia. Ak ste ho z nejakých dôvodov nemohli dať u lekára potvrdiť, bude musieť osvedčenie čakať na Vás v škole, až kým to potvrdenie nedonesiete.
Praktickú časť skúšky fyzicky nerobíte, berieme ju ako absolvovanú počas štúdia na hodinách ETSc.
Dúfam, že všetko spolu úspešne zvládneme!
Prajeme veľa úspechov pri skúškach.
Skúšobnú komisiu tvoria: riaditeľ školy ako predseda, členovia sú Ing. Mária Pallyaová, Ing. Anna Ševčíková, Ing. Vladimír Kvapil. Stretneme sa v utorok na mailoch, ešte sa učte!
Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia