deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Ľuboš, Ľubor, zajtra Vladislav.
Voľná pracovná pozícia - pedagogický asistent

racovný úväzok:

100%

Termín nástupu

01.10.2020

Miesto výkonu práce:

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov

- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
- profesijný životopis - overené kópie dokladov o vzdelaní
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Ďalšie požiadavky

Neuvedené

Funkčný plat stanovený vo výške minimálne

738.50 €

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi kam

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice

Žiadost odoslať do

17.09.2020

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia