deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Cyprián, zajtra Václav.
Otvorenie školského roka 2021-2022

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

 

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f5a7318a-a9b9-44e7-af8e-fa6a22957f02?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

 

Ak si žiak zabudol vyhlásenie doma, žiak/rodič má 3 možnosti:

1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),

2. poslať sken „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom alebo inou el. cestou,

3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

 

 

Povinnosť nosiť rúška sa aj naďalej týka všetkých škôl a školských zariadení. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest naďalej upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR.

 

Rodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť informovať školu o tom, že jeho dieťa spĺňa podmienky výnimky z karantény, a to predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény".

 

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),

b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Tieto osoby potom, ako prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID- 19 do karantény nepôjdu.

 

V zmysle Opatrení školského semaforu 2021/2022 verzia 1.0 manuálu, ktorý vychádza z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10. augusta 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12. augusta 2021, je poskytnutá žiakom možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorý prejaví záujem, dostane sadu 25 kusov testov na domáce testovanie.

 

Roman Karaffa

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia