deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Oskár, zajtra Ľubomíra.
Žiaci našej školy na súťaži technickej tvorivosti v Českých Budějoviciach.

Dušan Labát zo IV.S triedy s prácou „Historický model lietadla Polikarpov I-16“, Patrik Vékony z triedy IV.E s modelom automobilu na diaľkové ovládanie s pohonom spaľovacím dvojtaktným motorom a Dávid Pacher, ktorý je žiakom IV.S triedy a predstavil technické riešenie a samotný model vznášadla s elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie.  Študenti obhajovali 15 minút svoju prácu pred komisiou, súťažili s mnohými zaujímavými prácami.

 Prvý súťažiaci je študentom Vyššej odbornej školy, strednej priemyselnej školy a strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach. Predstavil model lietadla, vyrábaný ako stavebnica z balzy. Diely boli vytvorené v grafickom prostredí programu Inventor a následne vyrezávané CO2 laserom. Práca prvého súťažiaceho zo Strednej odbornej školy strojárskej a elektrotechnickej Velešín bola učebná pomôcka. Výsledkom bol funkčný model bagra s hydrauklicky ovládaným ramenom. Pri jeho konštrukcii využil tím žiakov simulačný softvér firmy Festo – Fluidsim. Diely modelu boli vytvorené v prostredí Audodesk Inventor a technologickú podporu vykonali v programe Edge-CAM na frézované diely. Žiak našej školy, Dušan Labát predviedol prácu prácou „Historický model lietadla Polikarpov I-16. Tím súťažiacich zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Sibírska 1, Trnava predstavila úžasný projekt rekonštrukcie vodného mlyna, kde sú v bohatej miere realizované mnohé technológie využívania obnoviteľných zdrojov energie. Stredná priemyselná škola strojárska a stavebná, Komenského 1670, Tábor predstavila prostredníctvom svojich šikovných žiakov návrh konštrukcie elektrickej štvorkolky SPS E4-01. Druhý žiak našej školy, Patrik Vékony predviedol model auta poháňaný spaľovacím motorom na diaľkové ovládanie.  Druhý súťažiaci zo Strednej odbornej školy strojárskej a elektrotechnickej Velešín ukázal projekt učebnej pomôcky na odvodenie Ludolfovho čísla prakticky, na  kružnici s priemerom 1 m. Tretí súťažiaci našej školy, Dávid Pacher prezentoval model vznášadla na elektrický pohon s diaľkovým ovládaním. Tím žiakov zo Stredného odborného učilišťa poľnohospodárstva a služieb, Dačice súťažil s projektom „Elektrický traktor“, v ktorom predstavili konštrukciu a výrobu malého traktora na pohon elektromotorom.

Výsledky súťaže:

1.            miesto – Výroba modelu lietadla - stavebnica

2.            miesto – Návrh konštrukcie elektrickej štvorkolky SPS E4-01

3.            miesto – dvaja projekty:

Model historického lietadla I-16, Dušan Labát z našej školy

Projekt rekonštrukcie vodného mlyna

Ďalšie dva projekty dostali mimoriadne ocenenia od rektora VŠTE a tri projekty boli ocenené čestnými uznaniami.

Po súťaži sme sa zúčastnili prehliadky Strednej priemyselnej školy strojárskej a stavebnej v Tábore. Vďaka jej riaditeľovi,  Ing. Marcelovi Gause sme videli priestory školy, Centrum technických štúdií VŠTE, laboratóriá a moderné učebne.

Veľká vďaka za podporu a organizáciu nášho stretnutia patrí rektorovi VŠTE doc. Ing. Marekovi Vochozkovi, MBA, PhD. a vedúcemu katedry strojárstva Ing. Danielovi Kučerkovi, PhD. Riaditeľ Strednej odbornej školy strojárskej a elektrotechnickej, Velešín, Ing. Bc. Milan Timko poskytol našej delegácii bezplatné ubytovanie na čerstvo rekonštruovanom školskom internáte. Riaditeľ Vyššej odbornej školy, strednej priemyselnej školy a strednej odbornej škole remesiel a služieb v Strakoniciach, Ing. Miloslav Pileček umožnil našim žiakom vyrobiť 3D tlačou niekoľko súčiastok na model svojho projektu.

 

Dušan Labát pri obhajobe

Ocenenie - tretie miesto

Auto poháňané spaľovacím motorom na diaľkové ovládanie - Patrik Vékony

Patrik Vékony predstavuje svoju prácu

Vznášadlo Dávida Pachera

Dávid Pacher obhajuje svoj projekt

Víťazná práca zo Strakoníc

Hodnotiaca komisia z VŠTE

SOŠ Velešín - model bagra

Žiaci SOŠ Velešín predvádzajú svoj projekt

Ako zistiť Ludolfovo číslo?

Elektický traktor z Dačíc

Spoločná fotografia súťažiacich>

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia