deň otvorených dverí bude 7.11.2017 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Magdaléna, zajtra O3ga.
Upravený režim dňa v školskom internáte

NEDEĽA, alebo sviatok pred pracovným dňom – príchod do ŠI od 17,00 h do 20,30 hod. (výnimky na písomnú žiadosť zákonného zástupcu resp. žiaka nad 18 rokov po doporučení od vychovávateľky povolí riaditeľ školy)

17.00 - 21.00   - osobné voľno, voľnočasové aktivity podľa osobného výberu

21.00 - 21.30   - príprava na večierku

21.30 -             - večierka a nočný pokoj

 

PONDELOK  - ŠTVRTOK

06.00                - budíček

06.00 – 06.45   - osobná hygiena, úprava izieb

06.30 – 07.50   - výdaj raňajok (vo výnimočných prípadoch od 6:00)

06.50 – 07.45   - odchod na vyučovanie

V prípade potreby neskoršieho odchodu do školy, s povolením vychovávateľky sa ubytovaní žiaci môžu zdržať v kultúrnej miestnosti.

 

12.00 – 15.00   - otvorenie ŠI, osobné voľno, príchod na ŠI

15.00 – 21.00   - organizovaná mimovyučovacia činnosť v skladbe:

- príprava na vyučovanie a samoštúdium,

- výchovnovzdelávacia činnosť podľa Výchovného programu ŠI a plánu,

 

17.30 – 18.10    - výdaj večere

18.00 – 21.00    - záujmová, relaxačná a regeneračná činnosť,

                          - individuálne vychádzky so súhlasom vychovávateľky do 19.45

21.00 - 21.30   - príprava na večierku

21.30 -             - večierka a nočný pokoj

 

PIATOK (alebo iný odchodový deň)

06.00                - budíček

06.00 – 06.45   - osobná hygiena, úprava izieb

06.30 – 07.50   - výdaj raňajok

06.50 – 09.00   - odchod na vyučovanie

12.00 – 15.00   - otvorený ŠI, príprava na cestovanie, kontrola poriadku, uzavretia
                           okien, odchod zo ŠI

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia