deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Dalibor, zajtra Vincent.
Konferencia ŠVOČ vo Zvolene

15.5.2018 sa konal 18. ročník fakultnej konferencie ŠVOČ na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky, Technickej univerzity vo Zvolene. Fakultná konferencia ŠVOČ je podujatie, na ktorom sú prezentované najlepšie samostatné vedecké a odborné práce študentov. Konferencia umožňuje výmenu teoretických a praktických poznatkov a prezentáciu aktuálnych výsledkov vedeckých a odborných prác študentov súvisiacich s odborným zameraním fakulty. Prispieva k rastu odbornej úrovne študentov a tým aj k skvalitňovaniu vedeckého a odborného potenciálu zúčastnených univerzít a škôl. Cieľom konferencie je zároveň prehĺbiť kontakty s domácimi a zahraničnými univerzitami, strednými školami, vedeckovýskumnými pracoviskami a praxou.

SPŠ Levice sa tiež zúčastnila konferencie so 4 prácami, ktoré prezentovali naši žiaci Šimon Kováč, Peter Kraus, Gabriel Taldík (IV.MS) a Juraj Novosád (II.M). Aj keď sa neumiestnili na popredných miestach, vôbec sa nemusia za svoje práce hanbiť. Práve naopak, konkurencia bola veľká a porota mala čo robiť, aby ocenila 3 práce z 12. Každému stredoškolákovi  pripravila komisia malé prezenty a ocenenie za účasť.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia