deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Adriána, zajtra Ladislav(a).
ECDL certifikáty

Žiaci, ktorí absolvovali ECDL, majú na sekretariáte pripravené certifikáty.

Oznam č. 2019-06-25

Oznamujem, že v dňoch 26 a 27. júna 2019, v zmysle príslušných paragrafov Zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, Zákona č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 99/2016 Z.z., o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom bude upravený pracovný režim zamestnancov a žiakov školy.
Všetci zamestnanci školy, školskej jedálne a školského internátu majú skrátený pracovný čas na 6 hodín a po splnení neodkladných pracovných povinností odchádzajú z pracoviska z plnou náhradou mzdy.
Žiaci končia vyučovanie o 11.35.
Organizačné zabezpečenie v týždni od 24.6.2019 do 28.6.2019
Oznam č. 2019-06-20

 Oznamujem, že od 24. júna 2019 bude dočasne zrušené vydávanie doplnkového jedla na školskom internáte - raňajky, kvôli malému počtu prihlásených stravníkov. Nie je možné normovať stravu.

Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže

ÚzS SČK v Leviciach zorganizoval dňa 19.6. 2019 Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže. Súťažilo sa v areáli SOŠ techniky a služieb v Leviciach. Naša škola sa tiež prihlásila do súťaže, reprezentovalo ju družstvo v tomto zložení: Erich Juhoš, Martin Cserheliy, Martin Bielik, Adrián Kürti, Markus Hloušek a Pavol Klinčok. Súťaž predstavovalo 8 stanovíšť. Na jednotlivých stanovištiach boli prezentované konkrétne druhy poranení, kde museli súťažiaci predviesť a poskytnúť prvú predlekársku pomoc. Chlapci aj napriek veľkému úsiliu sa neumiestnili, no i napriek tomu im patrí poďakovanie za prejavený záujem.

 

 

Levice 19.6.2019                                                  PaedDr. Peter Mizerák

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia