deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Oskár, zajtra Ľubomíra.
Elektrotechnická spôsobilosť
V utorok 2.6.2020 prebehnú skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti.
Upozornenie pre uchádzačov o štúdium

Do 4. júna 2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Záväzné potvrdenie o nastúpenínenastúpení na štúdium

Uchádzači, ktorí sú prijatí na štúdium, majú možnosť odoslať škole Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktoré máte od výchovného poradcu základnej školy. Ak toto tlačivo nemáte, môžete si ho stiahnuť na nižšie uvedenom linku. Vytlačené a vyplnené tlačivo, prosím, naskenujte a pošlite na e-mailovú adresu: riaditel@spslevice.sk.
Túto povinnosť majú zákonní zástupcovia uchádzačov splniť do 4. júna 2020. Napriek tomu Vás prosím, odošlite potvrdenie čo najskôr, aby sme mohli autoremedúrou prijať uchádzačov, ktorí sú zatiaľ neprijatí pre nedostatok miesta.
Roman Karaffa, riaditeľ

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/c7a84945-4836-4c57-9299-829f18b40522?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

Výsledky prijímacieho konania na štúdium v školskom roku 2020/2021

Zoznam žiakov je uvedený pod stálymi kódmi, ktoré boli zákonným zástupcom odoslané e-mailom. Uchádzači o štúdium sú zoradení podľa poradia – výsledku prijímacieho konania. Kód P znamená prijatý, kód NM znamená neprijatý pre nedostatok miesta. Upozorňujeme zákonných zástupcov uchádzačov, že rozhodnutia o prijatí sa budú priebežne meniť autoremedúrou, teda po uvoľnení miest nad „čiarou“ sa pozície budú posúvať smerom nahor a okamžite budeme kontaktovať najbližších nižšie umiestnených uchádzačov. Miesta sa budú uvoľňovať v dôsledku prihlásených uchádzačov na oba študijné odbory (vyberú si logicky len jeden) a uchádzačov, ktorí si vyberú inú strednú školu.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte 0905216351, píšte na riaditel@spslevice.sk.

Roman Karaffa, riaditeľ

TenTis, JA Firma v šk. r. 2019/20

Bolo nás deväť, ktorí sme pôsobili v JA Firme na SPŠse Levice tento školský rok. Organizovali sme rôzne aktivity. Prvá a veľmi úspešná podnikateľská aktivita bola návšteva predvianočnej Viedne a Technického múzea v Schӧnbrunne. Počas nášho pôsobenia - 3,5 mesiaca, sme zorganizovali Mikuláša, vianočné trhy, valentínske prekvapenie, stánok s občerstvením počas prestávok, čo určite spríjemňovalo atmosféru našim spolužiakom počas prestávok.

Marketingové oddelenie pod vedením Niny Vrábelovej sa zaoberalo prieskumom trhu a zisťovalo, čo si naši zákazníci najviac želajú. Žiaci z oddelenia výroby počas prestávok alebo doma v poobedňajších hodinách vyrábali, piekli, pripravovali náš sortiment výrobkov. Výrobu mal na starosti Richard Wágner. Zuzana Bábelová sledovala dodržiavanie „Zákonníka práce“ ako aj pracovný režim a efektivitu zamestnancov firmy.

Sebastián Považan, viceprezident financií, pozorne sledoval cash flow a dohliadal na správnosť vedenia účtovníctva vo firme.

Ľubica Pinková, prezidentka TenTis, JA Firmy bola absolútnou jednotkou vo firme a príkladnou prezidentkou.

Vďaka všetkým zamestnancom firmy – Roderikovi Konôpkovi, Dávidovi Lӧrincovi, Dominikovi Špaňovi, Michalovi Rikkoňovi sme boli ziskový. Akcie sme zhodnotili o 66%, 14. 5. 2020 sme likvidačným valným zhromaždením ukončili podnikateľskú činnosť našej firmy.

Ďakujem za možnosť absolvovania predmetu, Aplikovanej ekonómie, pod záštitou JA Slovenska, n. o. ako aj vedeniu SPŠse Levice.

 

Nina Vrábelová, viceprezidentka marketingu TenTis

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia