deň otvorených dverí bol sqelý

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Iveta, zajtra Viliam.
IV.E - VYT, IV.M - PIT

čo treba vedieť v PLC môžete stiahnúť z Download: PLC

PIT III.MS - mechatronici

v download-e máte 3 učivá - treba ich vytlačiť, alebo prepísať. (Pneumatický regulátor PHydraulický I regulátorvoľba regulátora)

Tvorivé dielne v Strednej priemyselnej škole

Dňa 4. marca 2017 v čase od 8.30 do 12.30 hod. Stredná priemyselná škola Levice pripravila  pre žiakov 9. ročníka ZŠ a ich rodičov  tvorivé dielne. Žiaci si mohli prezrieť priestory školy,  školských dielní, laboratórií, odborných učební. Pod vedením učiteľov si  prakticky vyskúšali prácu na obrábacích strojoch, trhaciu skúšku pevnosti materiálov, spájkovanie a vyrobenie plošných spojov, frézovanie na CNC frézovačke, písanie na elektrických písacích strojoch. V priestoroch učebne pohybovej kultúry si vyskúšali ovládanie autíčka na vodíkový pohon, ktoré vytvorili študenti školy.

Pre návštevníkov žiaci študentskej spoločnosti SOPTIS pripravili bohaté občerstvenie.

 Všetkým učiteľom a žiakom, ktorí pripravili a zorganizovali tento deň patrí veľké poďakovanie.

Odborná prax pre žiakov 2. a 3. ročníka

Tlačivo dohody o vykonaní odbornej praxe pre žiakov druhého a tretieho ročníka sa nachádza:
http://www.spslevice.sk/downloads.php?cat_id=1&download_id=24


SOČ - 39. ročník SPŠ Levice

SPŠ Levice zorganizovala dňa 27. 2. 2017 školské kolo 39-teho ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná súťaž pre všetkých, ktorí majú chuť rozvíjať vlastné nápady, realizovať, skúšať a zlepšovať ich. Je to skĺbenie odborných vedomostí, tvorivej činnosti a talentu našich žiakov.

            Tento rok reprezentovalo svoje práce sedem súťažiacich v troch kategóriách. V kategórii 15 - Ekonomika a riadenie predstavila svoju prácu, Projekt podnikateľského plánu "Showroom", Jessica Kupčová, žiačka IV.T triedy. V kategórii 14 -  Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie prezentoval Aleš Szpisják, žiak IV.S triedy návrh na výrobu 3D súčiastok pre plastikové modely. Najväčšie zastúpenie prác bolo v kategórii 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava. Žiaci IV.S triedy Tomáš Kašík so svojím univerzálnym tvárniacim strojom pre umelecké strojárstvo, Milan Vrábel s terénnym vozidlom, Peter Ziman so stavbou malotraktora a Igor Virág v spolupráci s Jakubom Frtúsom, žiakom IV.M triedy s grafickým návrhom a výrobou šachových figúrok.

            Členovia odbornej komisie vyhodnotili tento ročník ako úspešný. Pochválili žiakov za pekné práce, hlavne v kategórii strojárstvo boli všetky práce na vysokej úrovni, žiaci vyrobili funkčné terénne vozidlo, malotraktor aj tvárniaci stroj. Vytkli súťažiacim formálne chyby prezentovaných prác a dali im odporúčania, ktorými by mohli svoje práce ešte zdokonaliť.

            Ďakujem členom odbornej komisie za čas, ktorý venovali jednotlivým prácam, školiteľom, ktorí žiakov pripravili a samozrejme súťažiacim, ktorí boli ochotní prezentovať svoje práce pred komisiou a zároveň pre žiakov nižších ročníkov, ktorí sa môžu týmito prácami inšpirovať pri tvorbe vlastných projektov. Postupujúcim súťažiacim želáme veľa šťastia v krajskom kole a ostatným zúčastneným pri obhajobe ročníkového projektu na praktickej časti OZ MS.

 

  Ing. Gazdíková

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia