8.11.2016 - deň otvorených dverí

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Eleonóra, zajtra Etela.
Ďakujem.....

Poďakovanie adresujem triednym učiteľom štvrtého ročníka, našim maturantom za to, že pripravili krásnu školskú slávnosť.  Ostatným kolegom za ich podporu a účasť na našej stužkovej slávnosti. Oficiálna, spoločná, časť prebehla v slávnostnom a dôstojnom duchu. Mal som možnosť vidieť fragmenty neoficiálnej časti v jednotlivých triedach a konštatujem, že boli výborne zorganizované, boli dôstojné i zábavné. Naši abiturienti ukázali, že sú osobnosťami, že sú ambicióznymi mladými ľuďmi. Teším sa z toho. Ďakujem. Roman Karaffa.

Poďakovanie

Ďakujem všetkým našim žiakom, žiakom ubytovaným na školskom internáte z našej školy aj zo SOŠ pedagogickej v Leviciach za to, že úžasne pripravili dve milé slávnosti na našej škole. Doobeda akciu Mikuláš v škole a popoludní pásmo pre deti zamestnancov školy v školskej jedálni. Milú slávnosť podporila základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, vychovávateľky školského internátu a nepedagogickí zamestnanci školy. Vážim si Vás za všetky Vaše aktivity a s úctou ďakujem. (6.12.2016)

Spravme krajšie Vianoce pre núdznych

  Akciu organizujú žiaci našej školy a to je ďalšia, pre Vás možno najdôležitejšia skupina, ktorá z tejto akcie benefituje - morálne. Vyzbierané potraviny prerozdelí združenie  Miesto v dome tým, ktorí to potrebujú najviac. Čítajte ďalej....

Mladí technici súťažili na priemyslovke v Leviciach.

1. decembra 2016 sme organizovali v spolupráci s Okresným úradom v Nitre, odborom školstva 7. ročník postupovej súťaže s
názvom Technická olympiáda - obvodné kolo. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl okresu Levice.

Predaj ovocných mís - študentská spoločnosť SOPTIS, JA Firma

Dňa 29. 11. 2016 si študentská spoločnosť pripravila na našej škole počas veľkej prestávky ( od 9.40 - 10.00) predaj ovocných mís.
Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vás.

S pozdravom firma SOPTIS, JA Firma.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia