deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Karolína, zajtra Lenka.
Termíny pre maturantov

Termíny pre maturantov nájdete v časti Maturitné skúšky

Úroveň B2 z cudzieho jazyka - dôležité
Máme sedem žiakov prihlásených na maturitnú skúšku v úrovni B2 z ANJ. Ak žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na jazykovej úrovni B2 a vyššej nemá na vysvedčeniach zohľadňovaných žiadnu známku z predmetu vyučovaného na príslušnej úrovni, vykoná internú časť maturitnej skúšky, alebo sa s písomným súhlasom plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka uskutoční interná časť maturitnej skúšky administratívne a na maturitnom vysvedčení bude uvedená jazyková úroveň zodpovedajúca úrovni vyučovaného predmetu.
Na našej škole sa vyučuje cudzí jazyk na úrovni B1 – na vysvedčení sa uvedie B1. Ak sa žiak prihlásil na B2 – musí ústne maturovať zo zadaní na úrovni B2.
Akým spôsobom budú vypočítané známky na maturitnom vysvedčení?
Riaditeľ školy s internými členmi predmetovej maturitnej komisie určí skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
Hodnotenie v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa získa ako priemer známok zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov štúdia.

 

ENERSOL

Dňa 28.4.2020 sa  uskutočnilo krajské kolo súťaže  ENERSOL SK za Nitriansky samosprávny kraj, v ktorom sme boli úspešní. Študenti III.E triedy León Andorfer a Lukáš Zbihlej s prácou „Šetri elektrikou s inteligenciou“ obsadili v tvorivej kategórii  1. miesto a postupujú do  celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční  on-line formou v Senici. Víťazom  srdečne blahoželáme a držíme päste  na  celoslovenskom kole.

Prijímacie konanie

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. Aktualizované dokumenty sú zverejnené na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia