deň otvorených dverí bude 6.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Matúš, zajtra Móric.
KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2018

Dňa 12.6.2018 sa na základe poverenia NsK uskutočnila súťaž obvodné kolo ,,KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2018“, ktorá sa konala v Športovom areáli Turecký rad v Leviciach. Spoluorganizátorom súťaže bola Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice. Súťažilo 11 družstiev zo stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovali študenti: Peter Kováč, Roman Róža, Patrik Lipiansky, Viktória Kmotriczová, Vanesa Kohuláková. Naše družstvo obsadilo 3. miesto a postupuje do regionálneho kola, ktoré sa bude konať v septembri 2018 na Duchonke. Študentom gratulujeme k dosiahnutému úspechu a želáme ešte veľa ďalších športových úspechov.

Súťaž v kreslení v programe AutoCAD

Dňa 11.6.2018 sa konalo školské kolo súťaže v kreslení  v programe AutoCAD. Súťaže sa zúčastnilo 18 súťažiacich z tried I.E, I.ST, a II.M (odbor elektrotechnika, strojárstvo a mechatronika). Žiaci mali nakresliť výkres zváranej zostavy ložiskový stojan za 135 min., ktorý bol tento rok na medzinárodnej súťaži Autodesk Academia Design 2018 v Brne. Žiaci si mohli porovnať úroveň svojich vedomostí a zručností  so žiakmi z inej triedy, ktoré nadobudli na vyučovacích hodinách Strojníctvo cvičenia, CAD – systémy a IVT. Víťazkou  sa stala žiačka Patrícia Paliesková z I.ST, ktorá získala 98 bodov. Na 2. mieste sa umiestnil Rastislav Babinec  z II.M s počtom bodov 95 a na 3.mieste Miloš Šabík z II.M, ktorý získal 93,5 bodov. Poradie súťažiacich je v tabuľke. Víťazom blahoželáme.

Ing. Alena Bachoríková, Ing. Ľubica Senešiová
učiteľky odborných strojárskych predmetov

vyhodnotenie

Súťaž družstiev I. pomoci

Dňa 11. júna 2018 Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice zorganizoval súťaž družstiev prvej pomoci. Súťaž sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod amfiteátrom 7, Levice.

Do súťaže sa prihlásilo 8 družstiev levických stredných škôl. Našu školu reprezentovali Peter Kováč, Roman Róža, Patrik Lipiansky, Viktória Kmotriczová, Vanesa Zlatňanská. V rámci súťaže bolo pripravených 7 stanovíšť. Na každom stanovišti museli žiaci zmapovať a vyhodnotiť situáciu, identifikovať zranenia a poskytnúť prvú predlekársku pomoc. Naši žiaci svojím výkonom obsadili krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

OZNÁMENIE č. 2018-06-05

V utorok, dňa 12. júna 2018 bude vyhlásené riaditeľské
voľno pre žiakov školy, nakoľko sa v tom termíne koná obvodné kolo SÚŤAŽe
SŠ „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ o pohár predsedu NSK.

Oznam pre žiakov a zamestnancov školy.

 V pondelok, 4. júna 2018, bude na škole koncoročné spoločné fotografovanie žiakov a zamestnancov školy podľa harmonogramu pre jednotlivé triedy a úseky.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia