deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava.
Ospravedlnenie

Prosíme rodičov o ospravedlnenie za chybu, ktorá sa objavila v čísle účtu na posielanie stravného, ktoré sa nachádza v prihláške na stravovanie. Správne číslo je uvedené na stránkach školy. SK78 8180 0000 0070 0030 9421

Stretnutie s rodičmi

Oznam.

Vážení rodičia! V stredu, 4. septembra 2019, o 16.00 sa koná stretnutie s rodičmi žiakov 1. a 4. ročníka. Rodičia žiakov 1. ročníka začínajú spoločne v školskej jedálni na plenárnej schôdzi občianskeho združenia  „Rodičia a priatelia SPŠ Levice“. Žiaci 4. ročníka sa stretávajú s triednymi učiteľmi priamo v triedach. Účasť rodičov je bezpodmienečne nutná.

Roman Karaffa, riaditeľ

Rozvrh hodín

V tomto momente je zverejnený rozvrh hodín: Rozvrh hodín platný od 2. sept. 2019 - V1.1 vykonané nevyhnutné okamžité úpravy.

Krátky príhovor
M i l í ž i a c i !

„Non schoale sed vitae discimus - Neučíme sa pre školu, ale pre život”

Lucius Annaeus Seneca

Dovoľte mi, aby som Vás privítal v škole v novom školskom roku 2019/2020. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice opäť nový školský rok. Verím, že dosiahnete spokojnosť s Vašimi študijnými výsledkami, že zažijete veľa krásnych chvíľ na svojej strednej škole a že budete zdraví a vždy usmiati. Na letá mladosti budete vždy spomínať v dobrom.

Prichádzate z prázdnin plných dní oddychu, rekreácií a výletov, možno i brigád. Čas sa nezastavil ani v dňoch oddychu a pokračuje obdobím školských povinností. Dúfajme spoločne, že budúce dni nebudú iba dňami strádania, ale budú to dni dobrého vzájomného porozumenia, dňami pekných zážitkov a pokoja vo Vašich študentských dušiach.

Želám Vám, aby ste v nastávajúcich 10-tich mesiacoch našli na každej vyučovacej hodine dobrého učiteľa, ktorý si nájde cestu do Vášho srdca, aby ste spoločne prekonali prekážky a dosiahli Váš cieľ tak, že učenie sa stane pre Vás žiaducim objavovaním nepoznaného a zároveň radosťou i šťastím.

Roman Karaffa
OZNAM-prenájom

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

934 47 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

 v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje: zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia