deň otvorených dverí bude 7.11.2017 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Jaroslava, zajtra Jaroslav.
OZNÁMENIE č. 2018-01-23
Oznamujem, že od pondelka, 26. januára 2018, bude telocvičňa školy (TV1, č.d. 295) opäť v riadnej prevádzke pre žiakov školy, ubytovaných žiakov na školskom internáte aj pre prenajímateľov. Rekonštrukčné práce a upratovanie je ukončené, doplnené boli nové svetelné zdroje.
Roman Karaffa

POĎAKOVANIE

Sme radi a oceňujeme, keď v tomto našom školstve niekto pomôže. Sú to maličkosti, pre niekoho, ale nie sú to lacné veci. Poďakovanie patrí pánovi Robertovi Kertészovi, Levické tlačiarne LVT, za zakúpenie toneru do tlačiarne, ktorá slúži žiakom na tlačenie vypracovaných zadaní v odborných predmetoch. Veľmi pekne ďakujeme. Ing. Kvapilová

Zmena rozvrhu hodín - I.E trieda

Stredná priemyselná škola Levice, Ul. Františka Hečku 25, Levice - zmena rozvrhu hodín . Rozvrh V8 - platný od 21. 02. 2018. Zverejnený na: http://www.spslevice.sk/rozvrh/rozvrh.htm

15. februára 2018 sa žiaci zo SPŠ Levice zúčastnili strojárskej olympiády v Bratislave

Finále 11. ročníka Strojárskej olympiády sa konalo 15. februára 2018 a bolo spojené s Dňom otvorených dverí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom súťaže bolo zvýšenie povedomia technického vzdelávania u stredoškolskej mládeže a propagácia technického vzdelávania. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zamerania), získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave.

Vyhodnotenie 40. ročníka školského kola "Stredoškolskej odbornej činnosti"

 

Dňa 7.2.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 40. ročníka "Stredoškolskej odbornej činnosti", ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).

Školského kola sa zúčastnili ôsmi žiaci so siedmimi kvalitnými prácami. Po odbornej stránke boli výrobky vyhotovené vo vysokej kvalite.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia