deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Karolína, zajtra Lenka.
Milí štvrtáci, IV.ST, IV.M, IV.E,

učivo zo 4. ročníka z literatúry a gramatiky máte komplet prebrané. K uzavretiu koncoročnej známky mi musíte poslať na mail diosiovasps@gmail.com referát alebo prezentáciu na ľubovoľnú tému z literatúry alebo z gramatiky. Témy ste dostali v novembri a v marci (máte ich napísané aj v zošite).  Tí, ktorí ste mi ešte neposlali referát alebo prezentáciu do 30.04.2020, tak urýchlene vypracujte a pošlite najneskôr do 02.05.2020. Potom budem uzatvárať koncoročné známky zo SJL. (Referát má byť v rozsahu 1-2 strany a prezentácia 5-10 slajdov.)

Krajské kolo SOČ

Dňa 17.4.2020 sa uskutočnilo on-line formou Krajské kolo SOČ, v ktorom sme boli veľmi úspešní.

Tím propagácie SjF STU v Bratislave

Radi by sme študentov SPŠSE Levice touto cestou pozvali na virtuálny Deň otvorených dverí na našej fakulte, ktorý organizuje Národné Kariérne Centrum a uskutoční sa 27.4.2020 o 14:00 tu:

https://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk/

SPU Nitra - prijímacie konanie

Upravené podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia na jednotlivé fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Zákonní zástupcovia, žiaci

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci!

V súčasnej neľahkej situácii bude potrebné viac komunikovať s učiteľmi, vzdelávať sa, aby sme mohli dokončiť záverečnú klasifikáciu. Našou snahou bude, aby sme ukončili školský rok bez neprospievajúcich žiakov. Ministerstvo vydalo metodické usmernenie ohľadom hodnotenia a klasifikácie žiakov a pravdou je, že žiak strednej školy môže „prepadnúť“ na komisionálnych skúškach v auguste. Aby k tejto situácii nedošlo, bezpodmienečne musia žiaci odovzdať úlohy a zadania, ktoré vyučujúci požadujú. Uvedomujeme si, že nie vždy je dištančný spôsob vzdelávania ideálny, objavili sa problémy s komunikáciou, boli i nedorozumenia. Budeme sa snažiť ukončiť tento školský rok v riadnom termíne s minimom nedostatkov. Ukončovanie štúdia – maturitné skúšky budú realizované v zmysle očakávaných metodických usmernení. Prosím, sledujte oznamy školy. Komu nie sú doručované e-maily z informačného systému, veľmi pekne prosím, pošlite aktualizáciu Vašich e-mailových kontaktov.

Aktuálne posielame učebné materiály na školský FTP server:

http://www.spslevice.sk/vyucba/

 

Roman Karaffa, riaditeľ

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia