8.11.2016 - deň otvorených dverí

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Timotej, zajtra Gejza.
Verejné obstarávanie - výzva na LVVK (lyžiarsky)

                               VÝZVA

na predloženie ponuky Poskytnutie služieb spojených
s lyžiarskym výchovnovzdelávacím kurzom (ďalej LVVK)

V zmysle zákona 343/2015 Z. z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon), SMERNICE Nitrianskeho samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní zo 17.05.2016 a interného predpisu OS-016/2016 z 10.10.2016 (interný predpis).

č.j: 916/2016-10

Ponuka krúžkov záujmového vzdelávania

V školskom roku 2016/2017, čítajte ďalej

40-te výročie založenia školy

V prúde života sa objavujú momenty, pri ktorých chtiac či nechtiac sa aspoň na chvíľu zastavíme a otočíme, aby sme porozmýšľali nad tým, ako sa mení tvár života, okolie či ľudia a aspoň v krátkosti hodnotíme uplynulé roky, dni, mesiace. Prvého septembra 1976 bola zriadená Stredná priemyselná škola strojnícka v Leviciach. Prichádza školský rok, v ktorom naša škola oslávi štyridsiate výročie založenia. Pri tejto príležitosti plánujeme vydať publikáciu, malú pamätnicu v tlačenej i elektronickej podobe. Prosím absolventov, súčasných technikov, inžinierov, konštruktérov, učiteľov, tých, ktorí našli svoje miesto v živote a nezabudli na svoje stredoškolské štúdiá, spomínajú si na svoje mladé letá, na svojho triedneho učiteľa, na trápenie nad strojíckymi tabuľkami, pauzákmi, výpočtami i ťažkou matematikou, aby pretavili svoje myšlienky, spomienky a zážitky do textu, viedoblogu, obrázkov i fotografí…. Jednoducho prosím, prispejte svojím osobným odtlačkom spomienok, pochváľte sa svojimi úspechmi v osobnom i pracovnom živote. Vytvorme spoločne genius loci priemyslovky v Leviciach. Za všetky príspevky, fotografie, skenované dokumenty Vám budem veľmi vďačný. Roman Karaffa, riaditeľ. (riaditel at spslevice.sk)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „ Maliarske a natieračské práce“  

Aktuálne číslo časopisu Strojár

jún 2016

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia