deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Cyprián, zajtra Václav.
OZNAM-1

 

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

934 47 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

 

v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 

pavilón tried C, s.č. 4720, p.č. 4803/10, LV č. 5285, k.ú. Levice, stavba 950 m2.

 

Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č. 5285.

 

doba nájmu : od 01.11.2020 na dobu neurčitú

cena nájmu minimálne vo výške : 15,- €/ m²/rok

 

 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 11.08.2020 do 12,00 hod.  na adresu:

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

934 47 Levice, v obálke označenej textom „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“.

 

Bližšie informácie na tel. čís. 036/6312527,  0905 980 106

Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Pánik, hospodár školy

Dátum zverejnenia: 27.07.2020

 

 

Ing. Roman Karaffa, PhD.,  riaditeľ školy

Duálne vzdelávanie

V zmysle § 17 ods. 1 zákona 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme žiakom prvého ročníka odboru 2387 M mechatronika, že je možné absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Ukončenie prijímacieho konania - výsledky
Zoznam prijatých a zapísaných žiakov
po ukončení prijímacieho konania
pcis st_kód odbor_j
  1. ST-54050 2387M  S
  2. ST-99074 2387M  S
  3. ST-31450 2387M  S
  4. ST-03086 2387M  S
  5. ST-52288 2387M  S
  6. ST-22626 2387M  S
  7. ST-28066 2387M  S
  8. ST-52020 2387M  S
  9. ST-31256 2387M  S
 10. ST-70735 2387M  S
 11. ST-64238 2387M  S
 12. ST-53103 2387M  S
 13. ST-53464 2387M  S
 14. ST-54915 2387M  S
 15. ST-35378 2387M  S
 16. ST-64608 2387M  S
 17. ST-60428 2387M  S
 18. ST-71450 2387M  S
 19. ST-20314 2387M  S
 20. ST-35631 2387M  S
 21. ST-40203 2675M  S
 22. ST-81419 2675M  S
 23. ST-96758 2675M  S
 24. ST-44107 2675M  S
 25. ST-23465 2675M  S
 26. ST-37377 2675M  S
 27. ST-25133 2675M  S
 28. ST-20119 2675M  S
 29. ST-98251 2675M  S
 30. ST-86019 2675M  S
 31. ST-42051 2675M  S
 32. ST-11191 2675M  S
 33. ST-71463 2675M  S
 34. ST-73832 2675M  S
 35. ST-89460 2675M  S
 36. ST-87305 2675M  S
 37. ST-32360 2675M  S
 38. ST-37428 2675M  S
 39. ST-82448 2675M  S
 40. ST-44868 2675M  S
 41. ST-01245 2675M  S
 42. ST-89734 2675M  S
Organizácia činností posledné dva týždne školského roka 2019/2020 – žiaci 1., 2. a 3. ročníka.

24.6.2020 (streda), 8:00 hod. – príchod žiakov 3. ročníka do školy (III.E, III.M, III.ST). Žiaci pod dozorom triednych učiteľov budú odovzdávať učebnice 3. ročníka a zároveň prevezmú učebnice 4. ročníka, dajú podpisovať výstupný list, skontrolujú úhrady za stravné, dajú si do poriadku triedu. Teda nezabudnúť doniesť učebnice a peniaze. Dôležitý je aj výber voliteľných predmetov vo štvrtom ročníku. Účasť v škole všetkých žiakov 3. ročníka je povinná! Nie je nutné prezúvať sa. Žiaci ostatných ročníkov zostávajú doma.

25.6.2020 (štvrtok), 8:00 hod. – príchod žiakov 2. ročníka do školy (II.E, II.M, II.T). Žiaci pod dozorom triednych učiteľov budú odovzdávať učebnice 2. ročníka a zároveň prevezmú učebnice 3. ročníka, dajú podpisovať výstupný list, skontrolujú úhrady za stravné, dajú si do poriadku triedu. Teda nezabudnúť doniesť učebnice a peniaze. Účasť v škole všetkých žiakov 2. ročníka je povinná! Nie je nutné prezúvať sa. Žiaci ostatných ročníkov zostávajú doma.

26.6.2020 (piatok), 8:00 hod. – príchod žiakov 1. ročníka do školy (I.E, I.MS). Žiaci pod dozorom triednych učiteľov budú odovzdávať učebnice 1. ročníka a zároveň prevezmú učebnice 2. ročníka (všetci žiaci I.MS len učebnice pre odbor mechatronika), dajú podpisovať výstupný list, skontrolujú úhrady za stravné, dajú si do poriadku triedu. Teda nezabudnúť doniesť učebnice a peniaze. Účasť v škole všetkých žiakov 1. ročníka je povinná! Nie je nutné prezúvať sa. Žiaci ostatných ročníkov zostávajú doma.

Exkurzia v zahraničí

Dobrý deň,

 vážení rodičia  chceme Vás takto netradične  informovať, že  nám schválili  exkurziu  do   najväčšieho  výskumného  inštitútu v CERNE vo Švajčiarsku  na   deň  3. december 2020. Keďže je  potrebné  kopec  vecí  k tomu vybaviť  tak sa pýtame,  či by ste  súhlasili  v prípade  priaznivých podmienok aby  sa to zrealizovalo. 

 

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia