deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Bohuš, zajtra Alfonz.
Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve

Michal Pelach, žiak IV.M triedy, sa umiestnil na druhom mieste v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve. Tento úspech mu priniesol aj zmenu formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.na obhajobu úspešnej žiackej práce. Srdečne blahoželáme.

iBobor

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

V tomto školskom roku sa zúčastnilo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. 

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Vo štvrtok, 14. 11. 2019 súťažilo 7 994 juniorov.

Plný počet bodov dosiahli 90, úspešných riešiteľov je 2 646 (33,1%).Priemer získaných bodov je 42,37 (z 80); medián je 42,69. 

Zapojili sme sa tiež, tak ako každý rok. Úspešnými riešiteľmi našej školy sú: 

Kategória:        Junior

Celkové poradie

Meno, priezvisko

Trieda

Dosiahnutý výsledok

356. - 418.

Peter Benčať

2.T

69,34 bodov, 96. percentil

854. - 978.

Matúš Havran

1.MS

62,68 bodov, 89. percentil

983. - 1007.

Viktória Ďurišová

1.MS

61,68 bodov, 88. percentil

1168. - 1272.

Kristián Horváth

2.E

60,02 bodov, 85. percentil

1336. - 1394.

Andrej Blaško

1.MS

58,68 bodov, 83. percentil

1336. - 1394.

Samuel Imrich

2.E

58,68 bodov, 83. percentil

1447. - 1596.

Roman Furár

1.MS

57,35 bodov, 82. percentil

1447. - 1596.

Jakub Záležák

1.E

57,35 bodov, 82. percentil

1648. - 1808.

Samuel Kollár

1.MS

56,02 bodov, 79. percentil

1648. - 1808.

Damian Bogár

2.T

56,02 bodov, 79. percentil

1840. - 1994.

Lukáš Mravík

2.E

54,69 bodov, 77. percentil

1995. - 2010.

Filip Bedej

1.MS

54,68 bodov, 75. percentil

2118. - 2174.

Aleš Kádasi

1.E

53,35 bodov, 74. percentil

2363. - 2364.

Filip Samuel Halabuk

1.MS

51,68 bodov, 70. percentil

2421. - 2600.

Tomáš Ivan

2.E

50,69 bodov, 70. percentil

2421. - 2600.

Samo Oroslán

2.T

50,69 bodov, 70. percentil

2632. - 2646.

Lukáš Ďurovský

1.MS

50,01 bodov, 67. percentil

 

V utorok, 12. 11. 2019 súťažilo 4 314 seniorov.

Plný počet bodov dosiahli 9, úspešných riešiteľov je 608 (14,1%). Priemer získaných bodov je 33,24 (z 80); medián je 32,04.

Kategória:        Senior

219. - 224.

Tomáš Petráni

3.M

60,02 bodov, 95. percentil

489. - 510.

Patrik Budač

4.E

52,02 bodov, 89. percentil

 

Menovaným žiakom srdečne blahoželám!

Eva Mizeráková, koordinátorka súťaže

Prváci v ENERGOLANDe

21.11.2019, žiaci 1. ročníka navštívili Energoland nachádzajúci sa v priestoroch Informačného a tréningového centra jadrovej elektrárne.

Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku o energii a výrobe elektriny. Mohli si vyskúšať a prezrieť 33 interaktívnych sekcií, ktoré znázorňujú informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

Eva Mizeráková, tr. učiteľka 1.E

BURZA INFORMÁCIÍ 2019

Naša škola sa zúčastnila Burzy informácií 2019, ktorá sa konala dňa 21.11.2019 v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Levice v priestoroch veľkej zasadačky. Prehliadka stredných škôl sa začala o 9.00 hod.  a trvala do 14.00 hod. Našu školu reprezentovali Ing. M. Pallyaová a Ing. A. Bachoríková z radov pedagogických zamestnancov a z radov študentov:

S. Greksa II.M – ovládanie a popis činnosti 3D tlačiarne, P. Fabian II.M – ovládanie robotov, A. Hulvejová III.ST – za štud. odbor STR, L. Andorfer III.E – popis modelu  nízkoenergetického domu, ALZ panelu, L. Zbihlej III.E – popis modelu nízkoenergetického domu, ALZ panelu, D. Birčák II.E – diaľkové ovládanie autíčka, Tomáš Petráni III.M - ovládanie robotov.

Študenti priblížili žiakom 9. ročníka ZŠ, rodičom a širšej verejnosti štúdium na našej škole, hovorili o aktivitách našich žiakov a o ich ďalšom uplatnení po skončení školy. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie.

DEŇ ŠTUDENTSTVA POHODOVO INAK

Dňa 19.11.2019 naša škola pripravila pre svojich študentov k príležitosti Dňa študentstva vlastný Deň študentstva pohodovo inak v CK Junior Levice. Podujatie sa začalo o 8.30 hod. štátnou a študentskou hymnou. Žiaci si pozreli zaujímavú prezentáciu o 17. novembri 1989, zapojili sa do kvízu, ktorého otázky boli zamerané na nežnú revolúciu. Prví traja študenti boli odmenení. Po prestávke diskutovali s pozvanými hosťami Doc. PhDr. Martinom Bútorom – sociológom a Karolínou Farskou – občianskou aktivistkou, študentkou FSEV UK o novembrových udalostiach v roku 1989. Po besede so vzácnymi hosťami si pozreli film         ,, Nech je svetlo“. Veľké poďakovanie patrí našim trom kolegyniam Ing. M. PallyaovejIng. E. Mizerákovej a Ing., Mgr. J. Kowalczukovej za prípravu a organizáciu tohto podujatia.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia