deň otvorených dverí bude 7.11.2017 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Magdaléna, zajtra O3ga.
Zastupovanie - streda 16.5.2018
Oznámenie 2018-05-10

Oznamujem, že sa odstránila porucha dochádzkového systému školy. Od dnes, 10. mája 2018, je možné evidovať dochádzka všetkých zamestnancov elektronicky, čipovými kľúčmi.

Žiaci majú opäť povinnosť registrovať svoje príchody a odchody čipovými kľúčmi.

Organizácia vyučovania v stredu, 2. mája 2018

Vyučuje sa podľa rozvrhu hodín, platného na utorok. V učebni OBN/DEJ bude celý deň odborná konferencia, ktorej sa zúčastnia dve štvrtácke triedy. Od 8.55 do 10.45 – žiaci IV.E triedy (3 – 4. hod.), od 10.50 do 12.30 - žiaci IV.MS triedy (5 – 6. hod.).

Mladý tvorca 2018

V dňoch 26.4 – 27.4.2018 sa konal 26. ročník výstavy Mladý tvorca. SPŠ Levice sa tiež zúčastnila výstavy, kde žiaci prezentovali naše študijné odbory, firmu, súťaže, výrobky, práce  a projekty.

V dňoch 26.4 – 27.4.2018 sa konal 26. ročník výstavy Mladý tvorca. SPŠ Levice sa tiež zúčastnila výstavy, kde žiaci prezentovali naše študijné odbory, firmu, súťaže, výrobky, práce  a projekty.

V rámci Mladého tvorcu prebiehalo tiež podujatie JOB Expo 2018, ktorého sa zúčastnila aj Asociácia spoločností IT priemyslu a pre študentov pripravili rôzne súťaže o hodnotné ceny.

Do súťaže sme prihlásili 2 žiakov do kategórie IT projekt pre IKT - učebná pomôcka.

Peter Kraus – IV.MS so svojou elektronickou gitarou tu získal 2. miesto. Srdečne mu gratulujeme a taktiež gratulujeme aj p. Bachoríkovej, ktorá je konzultantka tohto projektu.

Peťo Kraus (IV.MS), Alex Kudiak a Radovan Tóth (II.ST) 27.4.2018 vystúpili v kultúrnom programe -  spev a hra na gitare, za čo im patrí tiež poďakovanie.

OZNÁMENIE č. 2018-04-26

Oznamujem pedagogickým zamestnancom, žiakom a ich zákonným zástupcom, že v stredu, 2. mája 2018, sa bude vyučovať podľa rozvrhu platného na UTOROK.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia