deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Servác, zajtra Bonifác.
Organizačné zabezpečenie 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti 2021

Z rozhodnutia Celoštátnej odbornej komisie SOČ a zasadnutia konaného 21. 01. 2021, v nadväznosti na vyhlásenie súťaže SOČ č. 2020/15874:14-A2200 z 18.11. 2020 MŠVVaŠ SR a Organizačno-technických pokynov na šk. rok 2020/2021 zohľadňujúc súčasnú epidemiologickú situáciu a obmedzenia fungovania škôl vydáva odporúčanie pre realizácie kôl dištančnou formou.

Prezenčná forma vzdelávania - upresnenie

Od 10. februára 2021 začína prezenčná forma vyučovania pre žiakov štvrtého ročníka. Vyučovať sa bude podľa zvláštneho rozvrhu hodín.

Žiaci budú vchádzať do školy hlavným vchodom a podrobia sa monitorovaniu telesnej teploty. V priestoroch školy sa zásadne pohybujú v ochranných rúškach, odporúčame používať aj ochranné rukavice. V čase prezenčného vyučovania v škole sa nebudú zúčastňovať online hodín, ktoré pokračujú podľa nezmeneného harmonogramu. Žiaci sa budú výhradne pohybovať v odborných učebniach, laboratóriách a dielňach. Zakazuje sa prístup do pavilónov s kmeňovými triedami.

Škola zatiaľ nebude poskytovať žiakom stravovacie služby.

Pri nástupe na vyučovanie je u každého plnoletého žiaka nutný test na Covid-19. Platnosť testov na Covid-19 je sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy bude kontrolovať certifikáty z testovania a zároveň bude vyžadovať príslušné prehlásenie od žiakov (ak nie sú vyňatí z testovania). Plnoletí žiaci tým písomne deklarujú, že majú platný test a preberajú zodpovednosť na svoju.

Ak sa v škole vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19, riaditeľ školy sa kvôli rýchlejšiemu návratu žiakov môže rozhodnúť pre testovanie žiakov a zamestnancov aj skôr ako v sedemdňovej frekvencii.

 

 

Prezenčná forma vzdelávania

10. februára 2021 začíname prezenčnú formu vzdelávania pre žiakov 4. ročníka podľa zvláštneho rozvrhu hodín s prítomnosťou v škole od 8.00 do 11.00. Pre každú triedu nie všetky dni v týždni. Žiaci absolvujú len hodiny odborného vzdelávania - praktické činnosti. Upozorňujeme, že žiaci musia mať platný test na ochorenie vírusom COVID 19 a podpisujú prehlásenie o bezinfekčnosti. Presnejšie pokyny budú odoslané prostredníctvom Edupage podvečer.

Elektronické potvrdenia o návšteve školy

Ak žiak alebo rodič potrebuje potvrdenie o návšteve školy, nemusí kvôli tomu ísť na covidtest, aby si mohol prísť pre potvrdenie osobne do školy.

Od 9. februára 2021 povoľujeme rodičom a žiakom získať elektronické potvrdenia o návšteve školy.

Tieto potvrdenia sú praktické. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí.

Prosíme o podporu 2%

Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby nájdete tu: https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/c9024b2b-c809-49e1-995e-03ce994ce684?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

Za Vašu podporu veľmi ďakujeme. Roman Karaffa

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia