deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Dalibor, zajtra Vincent.
Technická olympiáda na našej škole

29. novembra 2018 sme organizovali v spolupráci s Okresným úradom v Nitre, odborom školstva 9. ročník postupovej súťaže s
názvom Technická olympiáda - okresné kolo. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl okresu Levice.
Zúčastnili sa jej žiaci základných škôl v meste Levice, ale aj z dvoch základných škôl zo Šiah, dvoch základných škôl zo Želiezoviec, Tekovských Lužian, Žemberoviec a Jura nad Hronom.
Žiaci ukázali svoje vedomosti i zručnosti v dvoch kategóriách.

Seminár na MTF v Trnave

4 žiaci z nešej školy  - J. Novosád III.M, J. Hostinyký, J. Balák a T. Kóša III.E sa spolu s  pedagógmi zúčastnili odborného semináru na MTF so zahraničnou účasťou.

Vyhodnotenie súťaže „iBobor“

iBobor je informatická súťaž, ktorá absolvovala už svoj 12. ročník. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov. Súťaž chce iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaži sa na počítačoch, pričom každý súťažiaci pracuje samostatne. Ich úlohou je vyriešiť 15 úloh v časovom limite 40 minút, pričom úlohy sú rozdelené podlá náročnosti a následne obodované. Za všetky správne vyriešené úlohy môžu súťažiaci získať až 80 bodov.

Krajské kolo súťaže ,, Zenit v strojárstve"

Dňa 19. 11. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo 20. ročníka súťaže ,,Zenit v strojárstve"

na SOŠ technickej v Tlmačoch.

 

Súťaž pozostávala z teoretickej časti, čiže vedomostného testu a praktickej časti, ktorá pozostávala z kreslenia technického výkresu podľa modelu, technologického postupu výroby súčiastky, rezných podmienok, výpočtu  mechanických parametrov podľa  zadania.

Ziaci sa umiestnili:

3. miesto  Adam Benčat - IV.S trieda

4. miesto  Adam Gaži - IV.M trieda

                                                                                                       Ing. Ľubica Senešiová

Oznámenie

Oznamujem, že 30. novembra 2018 a 3. decembra 2018 bude vyhlásené riaditeľské voľno pre všetkých žiakov našej školy z prevádzkových dôvodov, budú vykonávané rekonštrukčné práce v školskej jedálni. Súčasne oznamujem, že školský internát bude mimo prevádzky od 30. novembra 2018 do 3. decembra 2018 dopoludnia.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia