deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Adrián, zajtra Gabriel.
Mimoriadne rodičovské združenie III.E

Pozývame rodičov i žiakov na mimoriadne triedne zasadnutie triedy III. E, ktoré sa bude konať 7.2.2019 o 16.00.hod. v triede. Vaša účasť je dôležitá.

Vysokoškolské štúdium na SPŠSE Levice

Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita, Trnava ponúka už od akademického roka 2019/2020 štúdium v prvom ročníku bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia (prezenčnou alebo kombinovanou formou štúdia), na našej škole.

VÝZVA na predloženie ponuky Poskytnutie služieb spojených s lyžiarskym výchovnovzdelávacím kurzom (ďalej LVVK

                               VÝZVA

na predloženie ponuky Poskytnutie služieb spojených
s lyžiarskym výchovnovzdelávacím kurzom (ďalej LVVK)

V zmysle zákona 343/2015 Z. z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon), SMERNICE Nitrianskeho samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní zo 17.05.2016 a interného predpisu OS-016/2018 z 01.09.2018 (interný predpis).

Ďakujeme spolutvorcom tohtoročných Vianoc

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste v predvianočnom zhone popri starostiach o zabezpečenie pekných Vianoc pre seba a svojich najbližších mysleli i na druhých a prispeli ste na zbierku trvanlivých potravín. Ďakujeme a prajeme Vám aj všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky. 

Výročie oslobodenia Levíc

Dnes sme si na Námestí hrdinov pripomenuli 74. výročie oslobodenia mesta Levice. 20. decembra 1944 tu pôsobil 2. ukrajinský front, ktorému velil maršal R. J. Malinovskij. Mesto Levice Spomienka sa konala za účasti predstaviteľov štátnych a samosprávnych orgánov mesta, okresu Levice, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcov politických strán a hnutí, ale i žiakov našej školy, prvákov z I.M triedy.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia