deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Zita, zajtra Richard.
Vzdelávací portál
Na školskom vzdelávacom portáli nájdete: III.E. - TKM, SIZ, ELG, III.M - MNK, IV.M - MNK, IV.E - PITc,
Neskôr na úložisku: I.MS - ELKc, II.M - MNK, ELKc, II.E - ELKc, III.E - ELMc.

http://portal.elearningspslevice.sk/
Kontrola komunikácie

Milí žiaci, rodičia! V tejto chvíli Vám bol odoslaný e-mail, aby sa nám podarilo spojazdniť, opraviť e-mailové adresy. Ak Vám tento e-mail neprišiel, prosím napíšte správne údaje na adresu riaditel at spslevice.sk. Zlepšíme tým vzájomnú komunikáciu.

I.E trieda

Všetci žiaci I.E triedy, predmet Elektrotechnika-teória učivo:
RIEŠENIE OBVODOV S VIACERÝMI ZDROJMI
pomocou Kirchhoffových zákonov, (kniha od str. 147-151).
Učebnica:
Tomáš Hajach-Miroslav Tuma-Eva Šteliarová

Matematika 2. ročník, Karaffova skupina II.M a celá II.T.
 Konštrukčné úlohy rysovať do zošita. Hrúbky čiar ignorovať, nepísať postup riešenia.
https://ssnsk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/riaditel_spslevice_sk/EcZ1g5J7UqVOq-tz7IaaMfUB2QGGdKI8SGgb3N53Un8tcQ?e=CF9io1
Samoštúdium

Učitelia školy pripravujú zabezpečenie samoštúdia žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie. Pripravíme spoločné úložisko rozdelené podľa ročníkov, predmetov a vyučujúcich, kde nájdete študijné materiály, úlohy a zadania. Roman Karaffa, riaditeľ.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia