deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Tamara, zajtra Bohuš.
Prerušenie vyučovania prezenčnou formou

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. Podľa § 32 školského zákona zabezpečíme dištančné vzdelávanie žiakov našej školy. Od pondelka, 12.10.2020 bude škola pre žiakov uzavretá, nebude sa konať žiadne vyučovanie prezenčnou formou. Možnosť vypratania osobných vecí zo šatňových skriniek sa bude riešiť operatívne neskôr.

Projekt Erasmus+

Naša škola implementovala projekt programu Erasmus+ (Spolufinancované Európskou úniou) v období od 1.9.2017 do 31.8.2020. Cieľom bolo podporiť sociálno-vzdelávací a osobnostný rozvoj žiakov našej školy formou spolupráce prostredníctvom spoločných projektov s mobilitami študentov a učiteľov. Realizovali sme projekt „AMOR“ (Autonomuous Mobile Robot) s podporou programu Erasmus+ (Spolufinancované Európskou úniou) spolu s partnerskými školami Stredná priemyselná škola Třebíč v Čechách s vyše 1 000 žiakmi, Odborná škola strojárstva a obchodu Gyula Andrássy v Miškolci s viac ako 600 žiakmi, Odborná škola v Tampere vo Fínsku s asi 8 000 žiakmi denného štúdia a 10 000 žiakmi ďalšieho vzdelávania popri zamestnaní a LCKZiU z Poľska, čo je neziskový komplex škôl a vzdelávacích inštitúcií na regionálnej úrovni s vyše 200 dennými žiakmi a asi 180 externými študentmi.

PRÍKAZ riaditeľa školy č. 017/2020

Pre všetkých pedagogických zamestnancov školy

 

v y d á v a m

tento príkaz:

 

Zakazujem realizáciu lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho, organizáciu kultúrnych aktivít, stužkovej slávnosti a ostatných hromadných akcií. Zrušená je krúžková činnosť žiakov. Len dištančnou formou je možné realizovať rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov a rady školy. Zrušené sú všetky zasadnutia žiackej školskej rady. Predmet telesná a športová výchova sa naďalej bude realizovať len teoretickou formou.

 

Tento príkaz je platný a účinný po dobu, kým nebude zverejnená aktualizácia opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Termín: do odvolania

 

Zastupovanie - piatok 25.9.2020
Idem do toho! študentská konferencia DO Fénix Levice, Fr. Hečku 25

Ochrana životného prostredia, veda a technika v 21. storočí

17. – 18. 9. 2020 sme sa zapojili do projektu DO Fénix a zorganizovali sme študentskú konferenciu na tému Ochrana životného prostredia, veda a technika v 21. storočí.

Prvé naše kroky viedli do Štiavnických hôr, do Bane Starovšesvätých v Hodruši Hámroch. Prehliadka pozostávala z dvoch častí: teoreticko-expozičnej a podzemnej. Prešli sme po miestach, ktoré sú sprístupnené pre ľudskú nohu od roku  1378. Ťažili sa tu zlaté a strieborné rudy do roku 1950.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia