spslevice.edupage.org

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Marína, zajtra Izabela.
Smutná správa

14. marca 2022 zomrel náš bývalý dlhoročný kolega PaedDr. Stanislav Slobodník. Česť jeho pamiatke.

Kvapka krvi pre Ukrajinu v Leviciach 8. 3. 2022

Naša kolegyňa Ing. Eva Mizeráková zorganizovala žiakov našej školy, aby sme aj my prispeli svojou kvapkou krvi. Krv darovali naši žiaci Dominik Albert, Tomáš Andruska, Aleš Kádasi, Patrik Marcinek. Krv je život!

Kritériá prijímania, vzorové prijímačkové testy, deň otvorených dverí

10. marca 2022 od 10.00 hod. organizujeme deň otvorených dverí prezenčnou formou. Privítame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole, žiakov, rodičov a ostatnú verejnosť.

Kritériá prijímania na štúdium sa nachádzajú:

https://spslevice.edupage.org/a/kriteria

Vzorové testy na prijímacie skúšky nájdete tu:

slovenský jazyk a literatúra

https://cloud8c.edupage.org/cloud?z%3AtUjLhu%2BNs5VuqWoCPQqUu4XbQvhfuxSbcif%2BjaZwRltPpzPQJjujaKR81kgTuEm5

matematika

https://cloud1c.edupage.org/cloud?z%3ANe6cz0X9p%2FITiXftAp0wp8i%2F3GdQIcK8bUtxRbx%2Bswc4zMVsUdwaEcUvd1zPwzzk

Vyhodnotenie 44. ročníka súťaže SOČ

Dňa 18. februára 2022 sa konalo školské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Osem žiakov štvrtých ročníkov súťažilo v troch súťažných odboroch, vyhlásených  a schválených predsedníctvom Celoštátnej odbornej komisie SOČ, s nasledovným umiestnením:

Deviataci - dievčatá a chlapci!

Je najvyšší čas  správne sa rozhodnúť, kde  študovať.

ZVOĽTE SI    z našich študijných odborov a odštartujte svoju odbornú dráhu s nami.

V školskom roku 2022/2023 môžete študovať v systéme duálneho vzdelávania v týchto odboroch: 

2387 M – mechatronika, 2675 M - elektrotechnika  

Príprava na budúce povolanie sa realizuje v reálnych podmienkach moderných firiem, čo Vám v budúcnosti uľahčí prechod zo školy na trh práce a tiež u nás získate vysokokvalitnú prípravu na štúdium na vysokej škole  hlavne technického zamerania.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia