deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Sergej, zajtra Alojzia.
Netradičná stužková

Dnes, 21.4.2021, sa veľmi netradične, presne o 12:00 konala stužková slávnosť žiakov IV.M triedy. Stretli sme sa presne 152 dní od plánovanej oficiálnej stužkovej slávnosti, ale o to  radostnejšie a slávnostnejšie. Po študentskej hymne a príhovore pána riaditeľa nám triedna učiteľka pripla zelenú stužku. Samozrejme povedala pár povzbudivých slov, pochutili sme si na torte a nezabudli sme ani na čriepky šťastia rozbitím džbánu. Prežili sme pár nezabudnuteľných chvíľ a snáď len na záver slová významného Slováka: "Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností.“ 

 

Žiaci IV.M triedy.

Ekoworkshop na priemyslovke v Leviciach

Dňa 30. marca 2021 sa  na SPŠSE Ul. Fr. Hečku 25, Levice  uskutočnil  Ekoworkshop  v novovytvorenej Open Zóne, ktorá bola realizovaná s podporou Nadácie Volkswagen.

Aj počas týchto „korona“ dní študenti súťažia!

V priebehu mesiaca marec sa konalo krajské kolo 11. ročníka ENERSOL - SK za Nitriansky samosprávny kraj. Študenti IV.E triedy, León Andorfer, Lukáš Zbihlej a Róbert Cimmermann s prácou „Mobilná hybridná elektráreň“ obsadili v tvorivej kategórii  1. miesto a v dňoch 24.3.2021 až 26.3.2021sa zúčastnili celoštátneho kola, ktoré sa konalo on-line formou v Senici. Žiaci sa umiestnili na peknom 4. mieste a získali nové skúsenosti a poznatky, čo je momentálne vo svete alternatívnych zdrojov aktuálne. Ich výrobky budú prínosom pre študentov nižších ročníkov v rámci ich odborného praktického vyučovania.

Chlapcom srdečne blahoželáme a sme radi, že aj na diaľku sa vzájomnou komunikáciou dá vytvoriť hodnotné dielo, využiteľné niekoľko rokov.

Naše úspechy v krajskom kole súťaže SOČ

24. marca 2021 sa uskutočnilo on-line formou Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Naše žiačky v tomto školskom roku na krajskom kole zožali úspechy. Jana Hrdlicová v odbore 12 - Elektortechnika, hardware, mechatronika obsadila 3. miesto.  Jej práca nesie názov Digitálna automatická váha pre presné plnenie chladiacich zmesí. Ďalšie dve naše žiačky zvíťazili! V odbore 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie obsadila prvé miesto Alexandra Hulvejová s prácou E-učebnica - CNC programovanie. Ľubica Pinková zvíťazila v odbore 15 - Ekonomika a riadenie. Vo svojej práci predstavila BIO_batôžtek. Práce umiestnené na 1. a 2.mieste z krajského kola postupujú do celoštátneho kola, ktoré tiež prebehne on-line formou, taktiež s obhajobou práce. Dievčatám blahoželám a veľmi pekne ďakujem za ich aktivity v oblasti odbornej tvorivosti. Podobne ďakujem aj ostatným našim žiakom, ktorí reprezentovali našu školu na krajskom kole súťaže SOČ. Veľké poďakovanie patrí učiteľkám a učiteľom odborných predmetov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venovali príprave súťažiacich. Veľmi si vážim  ich snahu, tvorivosť a ochotu pomáhať talentovaným žiakom.

Roman Karaffa

Ekoworkschopy

V dňoch 30.3.2021 a 31.3.2021 organizujeme EKOWORKSHOPy prostredníctvom ptostredia Microsoft Teams. Pripojte sa!

 

Link : Úloha pre každého z nás  30.3.2021   9:00- 10:00

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIxNjc0YzktNGFkMS00YmZjLWFmYjAtMmY3YzNhMDg5NDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235877b15-4fe8-4f5a-803e-c80d5e4bc206%22%2c%22Oid%22%3a%22abf4b9de-76fb-41d5-a93d-5406a4b56e94%22%7d

Link : Kráčame lesom   30.3.2021  10:00-11:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFmMTA3ODMtZDIwMi00MTI2LWIzMDgtMDcyNzYyNzQ5NzEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235877b15-4fe8-4f5a-803e-c80d5e4bc206%22%2c%22Oid%22%3a%22abf4b9de-76fb-41d5-a93d-5406a4b56e94%22%7d

Link :   ZSE a ich procesy ochrany životného prostredia    31.3.2021  10:00-11:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNhMmUyNzAtMzNjNy00OGU2LWI2YjgtYjE5MmY3NTA4N2Ey%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235877b15-4fe8-4f5a-803e-c80d5e4bc206%22%2c%22Oid%22%3a%22abf4b9de-76fb-41d5-a93d-5406a4b56e94%22%7d

 

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia