deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica.
Deň otvorených dverí v Strednej priemyselnej škole v Leviciach - 7.11.2014
Zenit v elektronike

V dňoch 3. 11. a 4. 11. 2014 sa uskutočnilo školské kolo 31. ročníka súťaže „Zenit v elektronike“.

Do súťaže sa prihlásilo 30 žiakov zo študijných odborov  elektrotechnika  a mechatronika, ktorí súťažili v dvoch kategóriách:

kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka – (11 žiakov ELE + 7 žiakov MCH)

kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka – (11 žiakov ELE + 1 žiak MCH)

Po absolvovaní teoretickej časti, ktorá pozostávala z testu a odhaľovania chýb v elektronickej schéme, pokračovali na druhý deň praktickou časťou – návrh dosky plošného spoja (ručný a softvérom Eagle), jej vyhotovenie a oživenie.

Euroscola 2015 na našej škole

Projekt Euroscola 2015 na Strednej priemyselnej škole v Leviciach

 

Žiaci Strednej priemyselnej školy v Leviciach sa zapojili do projektu Euroscola 2015, ktorý každý rok organizuje Európsky parlament, Informačná kancelária na Slovensku.

Žiaci si vybrali z ponúknutých tém, práve „Nízka účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu“.

Diskusia, ako hlavná časť v projekte sa konala dňa 06. 11. 2014 v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Leviciach.

Žiaci v tento deň skoro ráno už diskutovali s Vladimírom Maňkom pomocou Skypu, ktorý vidí problém v nízkej účasti hlavne vo vzdialenosti inštitúcie ako takej a ľudia majú pocit, že sa ich problém Európskej únie netýka.

Účasť na priamej diskusii prijali: Bc. Katarína Neveďalová, europoslankyňa v rokoch 2009-2014, poslanec za VÚC Ing. Alexander Bačík, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Levice PaedDr. Štefan Kalocsay, Ing. Roman Karaffa, PhD. a Ing. Anna Ševčíková kandidáti do mestského zastupiteľstva  a žiaci tretieho a štvrtého ročníka SPŠ Levice.

Cieľom tohto stretnutia bolo vyvolať záujem žiakov zúčastniť sa nasledujúcich volieb a priblížiť problematiku nízkej účasti vo voľbách.

Žiačka Mária Melicherová na úvod oboznámila zúčastnených s projektom Euroscola 2015, predstavila tému projektu a dôvod, prečo si žiaci tému vybrali. Následne žiak Michal Ižold poskytol bližšie informácie o Európskom parlamente prostredníctvom prezentácie, kde jednou zo zaujímavých informácii bolo, že Slovensko malo najnižšiu účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu, a to len 13%. Oboznámil nás aj s výsledkami prieskumu, ktorý sa konal na škole. Prieskum bol vo forme dotazníka, ktorý bol poskytnutý rodičom žiakov SPŠ Levice a učiteľom, ktorí tu učia.

Výsledky prieskumu napríklad ukázali, že 90% opýtaných neverí, že sľuby poslancov budú splnené, avšak viac ako polovica opýtaných ani nesleduje predvolebnú kampaň. Výsledné hodnotenie prieskumu zahŕňalo pesimizmus, nezáujem o verejné veci, neznalosť problematiky, nedôvera politike a časté konanie volieb. Po prezentácií prebehla otvorená diskusia s poslancami a kandidátmi.

Z diskusie vyplynulo, že je veľmi dôležitá komunikácia s ľuďmi, vystupovanie na verejnosti a vyvolanie dôvery v ľuďoch. Poslankyňa Neveďalová vyjadrila svoj názor, že najlepšie by bolo zaviesť povinnú účasť na voľbách a vyzvala žiakov, aby sa viac zaujímali o politiku, poprípade sami kandidovali.

Na záver diskusie bol pustený videozáznam z rozhovoru s Monikou Beňovou-Flašíkovou, prostredníctvom Skypu.

Celú diskusiu ukončila Mária Melicherová, ktorá požiadala žiakov o vyplnenie ankety s otázkou, či pôjdu nabudúce voliť. Výsledky ankety ukázali, že väčšinu žiakov (53%)  diskusia presvedčila a zúčastní sa nasledujúcich volieb.

 

Frederika Szmatanová, SPŠ Levice, III.T

Simona Pulišová, SPŠ Levice, III.T

Imatrikulácie prvákov
Dňa 28. 10. 2014 o 14:00 hod. sa uskutočnili v školskej jedálni imatrikulácie žiakov prvých ročníkov, ktoré pripravila trieda III. T pod vedením profesorky PaedDr. Tatiany Dióšiovej. Téma imatrikulácií bola "Rozprávkovo". Žiaci boli prezlečení za rôzne rozprávkové bytosti. Prváci vystúpili s krátkym programom, okrem triedy I. E, ktorá si program nepripravila. Úlohy, ktoré pripravili tretiaci, boli zábavné a všetci prváci sa pri nich dobre zabávali. DJ- a už tradične robil žiak z II.M Marián Slúka. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na príprave tohtoročných imatrikulácií. 
                                                                       
                                                                           PaedDr. Tatiana Dióšiová
Ďakujem

Ďakujem všetkým žiakom a kolegom, ktorí na dnešnom basketbalovom zápase prišli podporiť propagáciu našej školy.

Roman Karaffa

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia