spslevice.edupage.org

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Marína, zajtra Izabela.
OZNAM

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

 v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 zámer prenajať formou priameho nájmu časť trvale prebytočných priestorov:

Vybudovanie športovo-oddychového areálu v Leviciach

Mesto Levice sa zapojilo do súťaže o vybudovanie športovo-oddychového areálu, ktorú vyhlásila spoločnosť Kaufland a ktorá tento areál aj vybuduje. 

Tzv. K Park ponúka  možnosti na  zmysluplné využitie voľného času. Je tým správnym miestom na stretnutia so svojimi priateľmi pri športe na čerstvom vzduchu. 

Plánované prvky pre K Park:  skate prvky, streetball, ping-pong, workoutová konštrukcia, lezecká stena, oddychové sedenie, stojan na bicykle, odpadkové koše, zeleň.

Na vybudovanie tohto areálu mesto vyčlenilo priestor medzi Ul. Ľ.Štúra a Poľnou ul., v zelenej ploche vedľa detského ihriska Koala.

Sponzorský dar Tesco

PhDr. Radoslav Tóth, PhD. vybavil pre našich žiakov sponzorský dar vo forme sladkostí a pochutín v obchode Tesco Hypermarket Levice. Použijeme ich v školských akciách pod vedením Žiackej školskej rady po vianočných prázdninách. Veľmi pekne ďakujeme manažmentu hypermarketu Tesco Levice za sponzorský dar.

Vianočný pozdrav

Pokojné Vianoce, šťastie, zdravie a lásku v novom roku želajú zamestnanci  

a  Roman Karaffa 

4EON 2021 On-Line

Dňa 10. decembra 2021 sa  konalo vyhodnotenie  súťaže 4EON v on-line priestore.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia