deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Milota, zajtra Nina.
SJL - PaedDr. Dióšiová, iné úložisko
Komu sa nedarilo stiahnuť učebné materiály SJL - PaedDr. Dióšiová, sú na inom úložisku:

1. ročník - SJL - I.MS
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/54ab1e0f-5357-4bb8-97d2-0db5e0899ade?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing


3. ročník - SJL - III.E, III.ST
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/27c097ad-e14b-4981-a4dc-fa3237faa062?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing


4. ročník - SJL - IV.M, IV.E, IV.ST
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/48090188-f75a-4f0b-8325-89a6a46ac02a?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing


SJL - PaedDr. Dióšiová

Učivo SJL – PaedDr. Dióšiová – len formát JPG

 

1.ročník - SJL - I.MS 

https://ssnsk-my.sharepoint.com/personal/tatiana_diosiova_spslevice_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=8db3183c%2D5efd%2D4097%2D90b9%2D1c12b2bcd06e&id=%2Fpersonal%2Ftatiana%5Fdiosiova%5Fspslevice%5Fsk%2FDocuments%2FI%2EMS 

 

3.ročník - SJL - III.E, III.ST

https://ssnsk-my.sharepoint.com/personal/tatiana_diosiova_spslevice_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftatiana%5Fdiosiova%5Fspslevice%5Fsk%2FDocuments%2FIII%2EE%2C%20III%2EST

 

4.ročník - SJL - IV.M, IV.E, IV.ST

https://ssnsk-my.sharepoint.com/personal/tatiana_diosiova_spslevice_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftatiana%5Fdiosiova%5Fspslevice%5Fsk%2FDocuments%2FIV%2EM%2C%20IV%2EE%2C%20IV%2EST

 

SJL 2. ročník
Učebný materiál SJL 2. ročník:
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/1497bbc9-78a4-46eb-93fc-f7b120090d36?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
SJL 1. ročník
Učebný materiál SJL 1. ročník:
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f7fc43c5-be04-403c-80d0-b7ece4b9e7b8?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
Učivo ADK 4. ročník
Učivo ADK, 4.ST - úlohy na PČOZ MS.
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/943a39a2-bc2a-4f23-8e37-975fc3f982f4?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia