deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Nina, zajtra Margita.
Súťaž tried v študijných výsledkoch a v dochádzke

Študijné výsledky
Trieda Priemer
II.M 2,13
III.M 2,21
IV.M 2,27
III.E 2,34
Dochádzka
Trieda Absencia Absencia na žiaka
II.S 770 35,00
I.MS 1720 57,33
II.E 1095 60,83
PRÍKAZ riaditeľa školy č. 001 / 2015

Pre všetkých zamestnancov školy, školského internátu a školskej jedálne, prenajímateľov priestorov školského internátu

a žiakov

v y d á v a m   tento príkaz:

 od pondelka, 22. júna 2015 bude brána, chodník k hlavnému vchodu školy a hlavný vchod školy uzavretý z dôvodu havarijného stavu fasády školského internátu až do odvolania.

Hospodársky úsek školy vykoná označenie nebezpečných priestorov a zabezpečí uzamknutie bránky a hlavného vchodu školy.

 Levice, 19. 6. 2015                  

 Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ školy

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice – oprava omietok strojovne výťahu a strešnej krytiny plochej strechy školského internátu"

(Stavebné práce)


Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Odhlasovanie obedov

OZNAM - kto sa chce odhlásiť z obedov v dňoch 25., 26., 29. júna 2015, nech tak urobí do 24. júna 2015. (u p. Tóthovej, alebo na internetovej žiackej knižke).
18.6.2015                                 Ing. R. Karaffa, PhD., RŠ

Župná kalokagatia - mladý záchranár 2015

Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil súťaž stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR, OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKA.“ Súťaž sa nesie v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou a s ochranou života a životného prostredia a prospieva k mierovému spolunažívaniu. Tretie obvodné kolo organizoval Odbor vzdelávania a kultúry – oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu ÚNSK, referát informatiky ÚNSK a Stredná priemyselná škola, ul. Františka Hečku 25, Levice.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia