deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Nina, zajtra Margita.
Upozornenie - odborná prax

Vedenie školy upozorňuje žiakov 2. a 3. ročníka, že je najvyšší čas odovzdať dohody o vykonaní odbornej praxe, ktoré majú byť  podpísané poskytovateľom praxe v dvoch rovnopisoch. Posledný termín odovzdania dohôd o vykonaní odbornej praxe je pondelok 4. máj 2015. V prípade neabsolvovania odbornej súvislej praxe bude žiak
neklasifikovaný z predmetu Odborná prax a nahradiť ju bude musieť
v čase hlavných prázdnin a klasifikaácia bude vykonaná v mesiaci august
formou komisionálnej skúšky.

Klub vojenskej histórie - Červená hviezda

Beseda o 2. svetovej vojne spojená s výstavou zbraní a vojenskej výstroje.

Beseda o 2. svetovej vojne.

Vážení rodičia!
Žiaci 1., 2. a 3. ročníka absolvujú 20. apríla 2015 besedu o 2. svetovej vojne spojenú s výstavou zbraní a vojenskej výstroje.
Besedu organizuje Klub vojenskej histórie Červená Hviezda. Poplatok je 1,50€ na žiaka.

Pozvánka

Vážení rodičia! Vedenie školy Vás pozýva na triedne zasadnutia Rodičovského združenia,...

Skills Slovakia Mladý Mechatronik

Tretí krát obhájené prvenstvo Strednej priemyselnej školy v Leviciach a Mladý Mechatronik  – zmiešané družstvá po druhý krát tiež úspešní.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia