deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Dobroslav, zajtra Kristína.
Výsledky lyžiarskych pretekov na LVVK 2015
Súťaž Innovation Camp

Prihlásil som sa do súťaže s cieľom získať skúsenosti so spoluprácou v tíme. Nevedel som si sám seba predstaviť medzi toľkými ľuďmi, bolo nás tam 60 žiakov a už vôbec nie prednášať pred takýmto obecenstvom.

Po príchode ma zaradili do päťčlenného tímu. Po nejakej chvíli spoznávania sa, sme od organizátorov súťaže, Junior Achievement Slovensko a HP Slovakia dostali znenie našej úlohy a tá znela: „Zlepšenie kvality života seniorov prostredníctvom moderných informačných technológií“.

Náš tím spolu s naším konzultantom sme dokázali vymyslieť produkt, odprezentovať ho tak pred porotou, že sme vyhrali 2.miesto.

Svoj strach z prezentovania som dokázal odbúrať vďaka pocitu nesklamať svojich spolupracovníkov a konzultanta.

Viem o sebe, že nie som najlepší rečník, ale keby som dostal šancu zúčastniť sa podobnej akcie určite by som neváhal prihlásiť sa znova.

Nakoniec by som sa ešte chcel poďakovať môjmu tímu a nášmu konzultantovi za tento zážitok.

Ivan Szabó, žiak 3.T triedy

V. ročník Študentského plesu SPŠ Levice

Dňa 13. 02. 2015 sa konal V. ročník Študentského plesu SPŠ, ktorý zorganizovala študentská spoločnosť WINTIS v spolupráci s učiteľkami školy - p. Mizerákovou a p. Slamkovou.

Celá akcia začala o siedmej hodine večer príhovorom pána riaditeľa školy, Ing. Romana Karaffu, PhD..

program plesu sa postarala tanečná škola Royal Hip Hop Unit, ktorú úspešne vedie naša spolužiačka, tretiačka Lucka Szabóová.  Majka Melicherová prispela so svojou hrou na flaute. 

Dobrá zábava bola sprevádzaná kvalitným DJom a možnosťou vyhrať hodnotné ceny v tombole. Celým večerom nás sprevádzali moderátori: Lucka Szabóová a Miško Slavkov. Zabávalo sa 73 hostí nášho plesu, tí vytvorili fantastickú atmosféru, za čo im ďakujeme.
A určite treba pochváliť žiakov, ktorí pôsobia vo WINTIS, š. s., za kvalitne vykonanú prácu a hladký priebeh organizácie plesu. Naša spoločnosť dosiahla zisk, čo nás teší o to viac ;-).

Feďa Szmatanová, Simi Pulišová

marketingové oddelenie, Wintis, š.s., SPŠ Levice

5. február 2015 – pobyt v Európskom parlamente v Štrasburgu

Dvojmesačná práca na projekte Euroscola 2015 žiakom Strednej priemyselnej školy Levice priniesla svoje ovocie v podobe 1. miesta na Slovensku.

Táto výhra nám umožnila stráviť deň v Európskom parlamente v Štrasburgu, ktorého sa mohlo zúčastniť 24 žiakov a 2 učitelia.

Žiaci vďaka tomuto projektu mohli spoznať „kus Európy“. Cestou do Štrasburgu sme sa zastavili v Salzburgu, kde sme sa bližšie oboznámili s pamiatkami tohto významného mesta, rodiskom W. A. Mozarta.

Vo štvrtok 5. februára 2015 sme sa o 8.00 hod. ráno zaregistrovali v Európskom parlamente v Štrasburgu a reprezentovali našu školu, ale aj Slovensko.

Strávili sme tu celý deň, počas ktorého žiaci pracovali v šiestich sekciách spoločne s ďalšími rovesníkmi z 20 európskych krajín. Program pre žiakov bol náročný, ale o to zaujímavejší. Žiaci si mohli preveriť svoju schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, nadviazať nové kontakty a spoločnými silami dosiahnuť víťazstvo v podobe schváleného návrhu, ktorý v rámci sekcie predniesli ostatným rovesníkom v parlamente. Každý žiak mal možnosť vyskúšať si, ako prebieha hlasovanie v Európskom parlamente. Žiaci dostali aj priestor na otázky a diskusiu o predloženom návrhu riešenia, napr. o vzdelávaní v EÚ, ochrane životného prostredia.

Zo všetkého najviac sa im páčila hra Eurogame, v ktorej sa 16 náhodne vybraných žiakov z rôznych krajín rozdelilo do 4 tímov a priamo v rokovacej miestnosti EP súťažili vo vedomostiach z oblasti vedy, výskumu, kultúry alebo športu.

Program v parlamente skončil Hymnou EÚ, no môžem zodpovedne povedať, že mojim žiakom tento deň bude ešte doznievať oveľa dlhšie...

Ďalšie dni sme si užili atmosféru Paríža, navštívili sme najslávnejšie pamätihodnosti, ktoré poznáme z hodín dejepisu, zemepisu, výtvarnej výchovy.

Som presvedčená, že žiakom zážitky, vedomosti získané na tejto „ceste“ po Európe zostanú na celý ich život. A o to ide!

                                                                                              Ing. Eva Mizeráková, SPŠ Levice

Opäť úspešný

Jeden z našich početných šikovných žiakov, Marcel Frajt zo IV.M, nás opäť úspešne reprezentoval. Tentokrát na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 10.2.2015 na Gymnáziu vo Vrábloch. Marcel skončil v silnej konkurencii na 3. mieste. Sme hrdí a blahoželáme.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia