deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Dobroslav, zajtra Kristína.
Konferencia o odbornom vzdelávaní

Termín konania: 22.10.2014

Miesto konania: Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice

Cieľ konferencie: „Rozvíjať a zdokonaľovať flexibilný systém vzdelávania a odbornej prípravy, budovať silnejšie väzby medzi systémom odborného vzdelávania a prípravy a zamestnávateľmi tak, aby mala každá strana možnosť lepšie porozumieť potrebám druhej strany a koordinovať potreby trhu práce a odborného vzdelávania“.

Nebojme sa Frankensteina

Štvrtok 2.10. sa začal dosť pochmúrne. Zatiahnutá, uplakaná obloha a zlovestný dym z cigariet našich externých doškolovaných veštili v ten deň niečo hororové. A tak aj bolo. O pár hodín sa v bratislavskom Istropolise odohrala skutočná dráma v gotickom štýle a my sme boli pri tom. No hlavne tam bol on ... Frankenstein.

GENIUS LOGICUS

POZVÁNKA do medzinárodnej súťaže.

Čakajú Vás nové typy úloh a  atraktívnejšia a prehľadnejšia obsluha súťažných úloh .

 
Viac informácií o podmienkach zapojenia sa do súťaže, skúšobných zadaniach,  účastníckych poplatkoch  a novinkách v súťaži nájdete na webovej stránke    www.geniuslogicus.eu 


V prípade záujmu o účasť v súťaži sa prihláste u RNDr.Lajpríkovej

Informatívna správa pre rodičov o lyžiarskom kurze v šk. roku 2014/2015

Vážení rodičia !

                     Naša škola každoročne organizuje lyžiarsky zájazd pre žiakov prvého ročníka. Keďže tento nie je povinný a prostriedky hradené z vrecka rodičov nie sú zanedbateľné dovoľujeme si venovať informáciám o kurze zvýšenú pozornosť, aby všetci presne vedeli čo ich čaká a aké záväzky by padli na rodinný rozpočet. Nedá mi, aby som najprv nevyzdvihol význam a dôležitosť tejto akcie z hľadiska formovania sa kolektívu, všestranného rozvoja mladých ľudí a v neposlednom rade zdravotný význam, poznanie Slovenska a spôsob správania sa na horách v zimnom období čomu venujeme na kurze veľkú pozornosť.

Učivo predmetu informatika pre 1. ročník

Je v sekcii Downolad, hľadajte na konci dolu. (http://www.spslevice.sk/downloads.php)

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia