deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Oskár, zajtra Ľubomíra.
Ukončenie prijímacieho konania - výsledky
Zoznam prijatých a zapísaných žiakov
po ukončení prijímacieho konania
pcis st_kód odbor_j
  1. ST-54050 2387M  S
  2. ST-99074 2387M  S
  3. ST-31450 2387M  S
  4. ST-03086 2387M  S
  5. ST-52288 2387M  S
  6. ST-22626 2387M  S
  7. ST-28066 2387M  S
  8. ST-52020 2387M  S
  9. ST-31256 2387M  S
 10. ST-70735 2387M  S
 11. ST-64238 2387M  S
 12. ST-53103 2387M  S
 13. ST-53464 2387M  S
 14. ST-54915 2387M  S
 15. ST-35378 2387M  S
 16. ST-64608 2387M  S
 17. ST-60428 2387M  S
 18. ST-71450 2387M  S
 19. ST-20314 2387M  S
 20. ST-35631 2387M  S
 21. ST-40203 2675M  S
 22. ST-81419 2675M  S
 23. ST-96758 2675M  S
 24. ST-44107 2675M  S
 25. ST-23465 2675M  S
 26. ST-37377 2675M  S
 27. ST-25133 2675M  S
 28. ST-20119 2675M  S
 29. ST-98251 2675M  S
 30. ST-86019 2675M  S
 31. ST-42051 2675M  S
 32. ST-11191 2675M  S
 33. ST-71463 2675M  S
 34. ST-73832 2675M  S
 35. ST-89460 2675M  S
 36. ST-87305 2675M  S
 37. ST-32360 2675M  S
 38. ST-37428 2675M  S
 39. ST-82448 2675M  S
 40. ST-44868 2675M  S
 41. ST-01245 2675M  S
 42. ST-89734 2675M  S
Organizácia činností posledné dva týždne školského roka 2019/2020 – žiaci 1., 2. a 3. ročníka.

24.6.2020 (streda), 8:00 hod. – príchod žiakov 3. ročníka do školy (III.E, III.M, III.ST). Žiaci pod dozorom triednych učiteľov budú odovzdávať učebnice 3. ročníka a zároveň prevezmú učebnice 4. ročníka, dajú podpisovať výstupný list, skontrolujú úhrady za stravné, dajú si do poriadku triedu. Teda nezabudnúť doniesť učebnice a peniaze. Dôležitý je aj výber voliteľných predmetov vo štvrtom ročníku. Účasť v škole všetkých žiakov 3. ročníka je povinná! Nie je nutné prezúvať sa. Žiaci ostatných ročníkov zostávajú doma.

25.6.2020 (štvrtok), 8:00 hod. – príchod žiakov 2. ročníka do školy (II.E, II.M, II.T). Žiaci pod dozorom triednych učiteľov budú odovzdávať učebnice 2. ročníka a zároveň prevezmú učebnice 3. ročníka, dajú podpisovať výstupný list, skontrolujú úhrady za stravné, dajú si do poriadku triedu. Teda nezabudnúť doniesť učebnice a peniaze. Účasť v škole všetkých žiakov 2. ročníka je povinná! Nie je nutné prezúvať sa. Žiaci ostatných ročníkov zostávajú doma.

26.6.2020 (piatok), 8:00 hod. – príchod žiakov 1. ročníka do školy (I.E, I.MS). Žiaci pod dozorom triednych učiteľov budú odovzdávať učebnice 1. ročníka a zároveň prevezmú učebnice 2. ročníka (všetci žiaci I.MS len učebnice pre odbor mechatronika), dajú podpisovať výstupný list, skontrolujú úhrady za stravné, dajú si do poriadku triedu. Teda nezabudnúť doniesť učebnice a peniaze. Účasť v škole všetkých žiakov 1. ročníka je povinná! Nie je nutné prezúvať sa. Žiaci ostatných ročníkov zostávajú doma.

Exkurzia v zahraničí

Dobrý deň,

 vážení rodičia  chceme Vás takto netradične  informovať, že  nám schválili  exkurziu  do   najväčšieho  výskumného  inštitútu v CERNE vo Švajčiarsku  na   deň  3. december 2020. Keďže je  potrebné  kopec  vecí  k tomu vybaviť  tak sa pýtame,  či by ste  súhlasili  v prípade  priaznivých podmienok aby  sa to zrealizovalo. 

 

Voľné miesta - prijímacie konanie

Zverejnenie počtu obsadených miest a počtu voľných miest v prijímacom konaní pre školský rok 2020/2021. Odbor 2675 M – elektrotechnika – zapísaných je 19 uchádzačov 0 voľných miest. Odbor 2387 M – mechatronika – zapísaných je 20 uchádzačov, 6 voľných miest.

Maturitné vysvedčenia, učebnice, skrinky

4. júna 2020 - odovzdávanie učebníc žiakov IV.M a IV.ST, odovzdanie výstupných listov tried, vypratávanie skriniek žiakov, odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov k maturitným vysvedčeniam, diplomov a osvedčení ETS v školskej jedálni podľa harmonogramu:
IV.M – od 8.00 do 11.00
IV.ST – od 11.00 do 14.00

Poznámka: všetci žiaci sa dostavia v presne určenú hodinu do školskej jedálne, IV.M o 8.00, IV.ST o 11.00, aby celý proces prebiehal čo najrýchlejšie a jednotne, nik nesmie chýbať a musí byť dochvíľny! Oneskorencom bude určený osobitný individuálny termín!

8. júna 2020 - odovzdávanie učebníc žiakov IV.E, odovzdanie výstupných listov tried, vypratávanie skriniek žiakov, odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov k maturitným vysvedčeniam, diplomov a osvedčení ETS v školskej jedálni v čase od 9.00 do 12.00.

Poznámka: všetci žiaci sa dostavia do školskej jedálne o 9.00, aby celý proces prebiehal čo najrýchlejšie a jednotne, nik nesmie chýbať a každý musí byť dochvíľny! Oneskorencom bude určený osobitný individuálny termín!

Pravidlá prítomnosti žiakov.
Do školy sa prichádza zadným vchodom zo školského dvora. Každý žiak musí mať povinne nasadené ochranné rúško na tvári a ochranné gumové alebo latexové rukavice. Povinnosťou každého žiaka je dostaviť sa včas do školskej jedálne so všetkými učebnicami. Riaďte sa pokynmi zástupcu riaditeľa školy, triedneho učiteľa a nepedagogických zamestnancov školy. Neodhadzujte v školských priestoroch žiadny odpad. Mimo priestorov školy aj v priestoroch školy dodržujte opatrenia, ktoré sú zverejnené na: https://korona.gov.sk/

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia