deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Karolína, zajtra Lenka.
TenTis, JA Firma v šk. r. 2019/20

Bolo nás deväť, ktorí sme pôsobili v JA Firme na SPŠse Levice tento školský rok. Organizovali sme rôzne aktivity. Prvá a veľmi úspešná podnikateľská aktivita bola návšteva predvianočnej Viedne a Technického múzea v Schӧnbrunne. Počas nášho pôsobenia - 3,5 mesiaca, sme zorganizovali Mikuláša, vianočné trhy, valentínske prekvapenie, stánok s občerstvením počas prestávok, čo určite spríjemňovalo atmosféru našim spolužiakom počas prestávok.

Marketingové oddelenie pod vedením Niny Vrábelovej sa zaoberalo prieskumom trhu a zisťovalo, čo si naši zákazníci najviac želajú. Žiaci z oddelenia výroby počas prestávok alebo doma v poobedňajších hodinách vyrábali, piekli, pripravovali náš sortiment výrobkov. Výrobu mal na starosti Richard Wágner. Zuzana Bábelová sledovala dodržiavanie „Zákonníka práce“ ako aj pracovný režim a efektivitu zamestnancov firmy.

Sebastián Považan, viceprezident financií, pozorne sledoval cash flow a dohliadal na správnosť vedenia účtovníctva vo firme.

Ľubica Pinková, prezidentka TenTis, JA Firmy bola absolútnou jednotkou vo firme a príkladnou prezidentkou.

Vďaka všetkým zamestnancom firmy – Roderikovi Konôpkovi, Dávidovi Lӧrincovi, Dominikovi Špaňovi, Michalovi Rikkoňovi sme boli ziskový. Akcie sme zhodnotili o 66%, 14. 5. 2020 sme likvidačným valným zhromaždením ukončili podnikateľskú činnosť našej firmy.

Ďakujem za možnosť absolvovania predmetu, Aplikovanej ekonómie, pod záštitou JA Slovenska, n. o. ako aj vedeniu SPŠse Levice.

 

Nina Vrábelová, viceprezidentka marketingu TenTis

Prijímacie konanie - oznam

Prijímacie konanie na našu školu. Uchádzači sú spracovaní v informačnom systéme a majú pridelené stále a pracovné kódy. Radi by sme Vám ich oznámili čo najskôr e-mailom, alebo telefonicky. Žiaľ nemáme všetky e-mailové adresy, ani telefónne čísla v prihláškach na štúdium. Píšte, alebo volajte. riaditel@spslevice.sk, 0905216351. Karaffa, riaditeľ.

Žiaci 4. ročníka - oznam

4. júna 2020 - odovzdávanie učebníc žiakov IV.M a IV.ST, odovzdanie výstupných listov tried, vypratávanie skriniek žiakov, odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov k maturitným vysvedčeniam, diplomov a osvedčení ETS v školskej jedálni podľa harmonogramu:

IV.M – od 8.00 do 11.00

IV.ST – od 11.00 do 14.00

 

Poznámka: všetci žiaci sa dostavia v presne určenú hodinu do školskej jedálne, IV.M o 8.00, IV.ST o 11.00, aby celý proces prebiehal čo najrýchlejšie a jednotne, nik nesmie chýbať a musí byť dochvíľny! Oneskorencom bude určený osobitný individuálny termín!

 

8. júna 2020 - odovzdávanie učebníc žiakov IV.E, odovzdanie výstupných listov tried, vypratávanie skriniek žiakov, odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov k maturitným vysvedčeniam, diplomov a osvedčení ETS v školskej jedálni v čase od 9.00 do 12.00.

 

Poznámka: všetci žiaci sa dostavia do školskej jedálne o 9.00, aby celý proces prebiehal čo najrýchlejšie a jednotne, nik nesmie chýbať a každý musí byť dochvíľny! Oneskorencom bude určený osobitný individuálny termín!

 

Pravidlá prítomnosti žiakov.

Do školy sa prichádza zadným vchodom zo školského dvora. Každý žiak musí mať povinne nasadené ochranné rúško na tvári a ochranné gumové alebo latexové rukavice. Povinnosťou každého žiaka je dostaviť sa včas do školskej jedálne so všetkými učebnicami. Riaďte sa pokynmi zástupcu riaditeľa školy, triedneho učiteľa a nepedagogických zamestnancov školy. Neodhadzujte v školských priestoroch žiadny odpad. Mimo priestorov školy aj v priestoroch školy dodržujte opatrenia, ktoré sú zverejnené na: https://korona.gov.sk/

 

Vypratávanie šatňových skriniek žiakov 1. – 3. ročníka.

Pondelok, 25.05.2020 – 1. ročník od 9.00 do 12.00 hod.

Utorok, 26.05.2020 – 2. ročník od 9.00 do 12.00 hod.

Streda, 27.05.2020 – 3. ročník od 9.00 do 12.00 hod.

 Pravidlá vypratávania skriniek, prosím, prečítajte ich pozorne:

Dôležitý oznam pre maturantov
Vážení maturanti!

Na internetovej žiackej knižke nájdete výsledky maturitných skúšok, ktoré sa vykonali administratívne. V prípade nespokojnosti s hodnotením je potrebné písomne oznámiť (aj e-mailom) do 15. mája 2020 nesúhlas s výslednou známkou z niektorého maturitného predmetu. Žiak potom vykoná internú časť MS v určenom termíne z daného predmetu (ÚFIČ, PČOZ, TČOZ) od 25. mája 2020 do 12. júna 2020. Odboru školstva Okresného úradu v Nitre navrhujeme termín 1. jún 2020.

Roman Karaffa
Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia