deň otvorených dverí bol sqelý

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Ľuboš, Ľubor, zajtra Vladislav.
Dobrovoľnícka činnosť...

13. júla 2017 sa konala na škole brigáda. Dobrovoľníci na čele s Petrom Oremusom, nitrianskym mestským a krajským poslancom, na vlastné náklady opravili a natreli časť oplotenia školského areálu. Ďakujeme.

Opustil nás náš kolega Vladimír Miko

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom a známym, že 12. júla 2017 vo veku 75 rokov zomrel náš kolega Vladimír Miko. Veľký odborník, zásadový človek, obetavý zamestnanec a úprimný a priamy kolega. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v pondelok 17. júla 2017 o 13.00 hodine v dome smútku na cintoríne v Leviciach. Česť jeho pamiatke

Školské kolo súťaže v kreslení v programe AutoCAD

Dňa  14.6.2017  sa konalo školské kolo súťaže v kreslení  v programe AutoCAD. Súťaže sa zúčastnilo 21 súťažiacich z tried I.ST, II.S, II.M (odbor strojárstvo a mechatronika).

aplikovaná ekonómia

Dňa 11.05.2017 sa konalo Záverečné valné zhromaždenie SOPTIS, JA Firma. Týmto bola tohtoročná študentská spoločnosť zrušená a následne vymazaná z Obchodného registra. Činnosť firmy prebiehala vrámci predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorý je jedným zo vzdelávacích programov neziskovej organizácie Junior Achievement.

Tento rok boli ocenení certifikátom za prácu vo firme Terézia Kelecsényiová, Viktória Horňáková, Kvetka Šediová, Radoslav Jeřábek a Matúš Spurný z 3.T.

Počas fungovania firmy sa zúčastnili Školenia mananžmentu, Konferencie prezidentov, workshopu Prezentačné zručnosti a ďalších aktivít, ktoré zabezpečila organizácia Junior Achievement v spolupráci s firmami AT&T, IBM.

Zobrazuje sa image_6483441.JPG

Zobrazuje sa IMG_0955.PNG

Dobrovoľnícka práca žiakov TIS

Aj tento rok sa absolventi programu Aplikovaná ekonómia rozhodli vytrénovať za dobrovoľných lektorov programu Základy podnikania, ktorý je určený piatakom a šiestakom ZŠ. Počas 10 hodín im hravou formou prblížili svet akonomiky v moduloch : Financie, Personalistika, Výroba, Manažment a Marketing.

Kvetka Šediová a Dano Špaňo pracovali so skupinou 17 žiakov na ZŠ v Kozárovciach.

Dobrá práca :-)

Zobrazuje sa IMG_1664.JPG

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia