deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna.
Organizačné zabezpečenie v týždni od 24.6.2019 do 28.6.2019
Oznam č. 2019-06-20

 Oznamujem, že od 24. júna 2019 bude dočasne zrušené vydávanie doplnkového jedla na školskom internáte - raňajky, kvôli malému počtu prihlásených stravníkov. Nie je možné normovať stravu.

Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže

ÚzS SČK v Leviciach zorganizoval dňa 19.6. 2019 Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže. Súťažilo sa v areáli SOŠ techniky a služieb v Leviciach. Naša škola sa tiež prihlásila do súťaže, reprezentovalo ju družstvo v tomto zložení: Erich Juhoš, Martin Cserheliy, Martin Bielik, Adrián Kürti, Markus Hloušek a Pavol Klinčok. Súťaž predstavovalo 8 stanovíšť. Na jednotlivých stanovištiach boli prezentované konkrétne druhy poranení, kde museli súťažiaci predviesť a poskytnúť prvú predlekársku pomoc. Chlapci aj napriek veľkému úsiliu sa neumiestnili, no i napriek tomu im patrí poďakovanie za prejavený záujem.

 

 

Levice 19.6.2019                                                  PaedDr. Peter Mizerák

Oznam 2019-06-17

č. 2019-06-17

Vedúca školskej jedálne žiada všetkých stravníkov, ktorí sa plánujú odhlasovať zo stravy od 26. do 28. júna 2019, aby tak urobili najneskôr 24. júna 2019 do 11.00.

28. júna 2019 sú žiaci zo stravy odhlásení automaticky.

Oznam 2019-06-14

č. 2019-06-14

Oznamujem, že v piatok, 14. júna 2019, v zmysle príslušných paragrafov Zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, Zákona č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 99/2016 Z.z., o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom bude upravený pracovný režim zamestnancov a žiakov školy.
Všetci zamestnanci školy, školskej jedálne a školského internátu majú skrátený pracovný čas na 6 hodín a po splnení neodkladných pracovných povinností odchádzajú z pracoviska z plnou náhradou mzdy.
Žiaci končia vyučovanie 12.25 za podmienky, že príslušní vyučujúci budú súhlasiť so zrušením siedmej a ôsmej vyučovacej hodiny v danej triede, alebo skupine žiakov. Neodučené vyučovacie hodiny sa do triednych kníh nezapisujú.

Karaffa, riaditeľ

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia