deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Dalibor, zajtra Vincent.
Predvianočná Viedeň

Dňa 12. 12. 2018  firma Coritex, JA Firma zorganizovala exkurziu do predvianočnej Viedne. V skorých hodinách sme autobusom vyrazili na cestu, po takmer štyroch hodinách sme prišli do Technického múzea vo Viedni.

Tam sme mali možnosť v rámci hodinového rozchodu  prezrieť si rôzne exponáty spojené so strojárstvom. Múzeum ponúka veľké množstvo interaktívnych exponátov, vďaka ktorým  môžete spoznať rôzne fyzikálne zákonitosti, na princípoch ktorých fungujú rôzne  zariadenia okolo nás. Zaujala nás aj výstava  rakúsko-uhorských železníc, kde sme mali možnosť vidieť mnohé historické lokomotívy a železničnú signalizáciu.

Po odchode z múzea sme sa autobusom presunuli do centra mesta, kde sme absolvovali prehliadku historických pamiatok. Videli sme Hofburg, obrovský komplex budov, v ktorom sídlili Habsburgovci. Neskôr sme si prezreli staré rímske stavby, španielsku jazdeckú školu. Po prehliadke sme navštívili slávne viedenské vianočné trhy, ktoré sú známe svojím klziskom,  vianočným punčom. Exkurzie sa zúčastnili prevažne študenti našej školy.

                                                                                                       Roman Hrivňák, III.ST

Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita, Trnava.

 Akademický senát fakulty schválil vytvorenie Výučbového strediska v Leviciach, už od akademického roka 2019/2012 bude možné realizovať výučbu na našej škole. Akreditačná komisia schválila výučbu v prvom ročníku bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia (prezenčnou alebo kombinovanou formou štúdia), v nasledovných deviatich študijných programoch:
- Integrovaná bezpečnosť
- Kvalita produkcie
- Materiálové inžinierstvo
- Personálna práca v priemyselnom podniku
- Počítačová podpora výrobných technológií
- Priemyselné manažérstvo
- Výrobné technológie
- Výrobné technológie a výrobný manažment
- Výrobné zariadenia a systémy

doc. Ing. Roman Čička, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
Materiálovotechnologická fakulta
Slovenská technická univerzita
Jána Bottu 25
917 24 Trnava

Poďakovanie sponzorom

Dovoľte, aby som sa poďakoval tohtoročným sponzorom našej školy, ktorí finančnou i materiálnou pomocou umožnili našim žiakom súťažiť v odbornej tvorivosti, zlepšili materiálne podmienky vyučovania, pomohli zviditeľniť školu a propagovať technické vzdelávanie v našom okrese. Všetkým sponzorom patrí veľké poďakovanie. Ide o firmy: Hörnlein Slovensko s.r.o, ZF Slovakia, IDO EET - Levické strojárne, s.r.o., Industriemontage s.r.o., LE. MI. - Ing. František Solčiansky.

Oznam - 20.12.2018

 Vyučovanie dňa 20.12.2018 (štvrtok) končí 5. vyučovacou hodinou o 11.35 hod. Obedy sa budú vydávať od 11.35 h. do 12.30 h.

V piatok, 21. 12. 2018, bude riadne vyučovanie!

Hour of code

Hour of code na SPŠse v Leviciach

Na hodinách aplikovanej informatiky žiaci absolvovali Hour of code (Hodina kódu), ktorá sa vyučuje pravidelne počas týždňa vzdelávania a informatiky (3.- 7. Decembra 2018).

Cieľom projekt Hodina kódu je demystifikovať "kód", ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základy a rozšíriť účasť v oblasti programovania. Aktivity sú určené pre vek od 4 do 104 rokov.

Každý žiak by mal mať možnosť učiť sa informatiku. Rozvíjať zručnosti ako logika, tvorivosť, či riešenie problémových úloh.

Žiaci získajú základy pre úspech v akejkoľvek profesnej dráhe 21. storočia.

Na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej Levice, Fr. Hečku 25 sa počas týždňa informatiky zapojilo do Hodiny kódu 51žiakov.

Mizeráková Eva

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia