deň otvorených dverí bude 7.11.2017 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Jaroslava, zajtra Jaroslav.
PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU

Dňa 19.4.2018 sa konala v priestoroch  Matice slovenskej v Leviciach súťaž v speve „ Putujeme za ľudovou piesňou.“ Do súťaže  sa zapojili  6 študenti levických stredných škôl. Pekné 3. miesto získala žiačka našej školy Vanesa  Kohuláková  z III.T triedy. Porota hodnotila intonáciu, farbu hlasu, rytmus a celkový dojem z piesne.  Naša žiačka si vybrala ľudové piesne z gemerskej oblasti , keďže ďalšou hodnotiacou kategóriou bol samotný  výber  piesne. Celá súťaž sa niesla v duchu príjemnej  atmosféry. Po vyhodnotení súťaže bolo pre súťažiacich pripravené občerstvenie.  Gratulujeme a želáme ďalšie úspechy.

Stretnutie s rodičmi
Vážení rodičia, v stredu, 18. apríla 2018, sa budú konať triedne zasadnutia združenia „Rodičia a priatelia SPŠ Levice“. Od 15.00 budú možné konzultácie s vyučujúcimi, triedne zasadnutia začínajú o 15.30.

Trieda I.M bude mať triedne zasadnutie v pondelok, 16. apríla 2018 o 15.30, trieda IV.E bude mať triedne zasadnutie 23.apríla 2018 o 15.00hod.

Prvenstvo v Českých Budějoviciach

Už po piaty krát sa žiaci Strednej priemyselnej školy Levice zúčastnili medzinárodnej Olympiády Technického a vzdelávacieho konsorcia pri Vysokej škole technickej a ekonomickej, ktorá sa konala pod záštitou rektora doc. Ing. Marka Vochozku, MBA, PhD., Českej strojníckej spoločnosti, sekcia Strojárskej technológie 13. apríla 2018. 


Seminár Problémy prechodu zo stredných škôl na vysoké školy
Hlavné obrázky: arrow.png  

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie, člen Zväzu slovenských
vedeckotechnických spoločností, a Stredná priemyselná škola,
Ul. Františka Hečku 25, Levice usporiadali dňa 26. 3. 2018 seminár
Problémy prechodu zo stredných škôl na vysoké školy.
Cieľom seminára bola prezentácia možností kvalitnej prípravy
stredoškolákov k štúdiu na vysokých školách technických.

Výberové konanie na miesto riaditeľa školy

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, zastúpený doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia