deň otvorených dverí bude 7.11.2017 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Roman(a), zajtra Matej.
Oznámenie riaditeľa školy č. 2018-01-15
Oznamujem, že od štvrtka, 18. januára 2018, bude uzavretá telocvičňa školy (TV1, č.d. 295) pre žiakov školy, ubytovaných žiakov na školskom internáte aj pre prenajímateľov. Dôvodom je začatie rekonštrukčných prác.
.
Roman Karaffa, riaditeľ školy
VÝZVA na predloženie ponuky Poskytnutie služieb spojených s lyžiarskym výchovnovzdelávacím kurzom

V zmysle zákona 343/2015 Z. z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon), SMERNICE Nitrianskeho samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní zo 17.05.2016 a interného predpisu OS-016/2016 z 10.10.2016 (interný predpis).

č.j: 15/2018-10

Oznámenie riaditeľa školy č. 2017-12-20

Oznamujem ubytovaným žiakom na školskom internáte, že v zmysle opravného listu na zúčtovanie výkonov u zákazníka firmy LIFT SERVIS Levice s.r.o. č. *002566 a č. *002567 bol preukázaný zjavný vandalizmus vo výťahoch školského internátu.

Odborná prax žiakov 2. a 3. ročníka

Milí žiaci, druháci a tretiaci, stiahnite si vzor dohody o zabezpečení odbornej praxe žiakov na: http://www.spslevice.sk/files/Dohoda_odbor-prax.pdf Tlačte ju, prosím, obojstranne v dvoch exemplároch. Ďalšie pokyny nájdete na: http://www.spslevice.sk/files/odb_prax_info-rodicom.pdf

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým prispievateľom do Vianočnej zbierky potravín pre bezdomovcov a želáme krásne, láskyplné a magické Vianoce.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia