8.11.2016 - deň otvorených dverí

Heslo
Stredná priemyselná škola
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Timotej, zajtra Gejza.
Spravme krajšie Vianoce pre núdznych

  Akciu organizujú žiaci našej školy a to je ďalšia, pre Vás možno najdôležitejšia skupina, ktorá z tejto akcie benefituje - morálne. Vyzbierané potraviny prerozdelí združenie  Miesto v dome tým, ktorí to potrebujú najviac. Čítajte ďalej....

Mladí technici súťažili na priemyslovke v Leviciach.

1. decembra 2016 sme organizovali v spolupráci s Okresným úradom v Nitre, odborom školstva 7. ročník postupovej súťaže s
názvom Technická olympiáda - obvodné kolo. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl okresu Levice.

Predaj ovocných mís - študentská spoločnosť SOPTIS, JA Firma

Dňa 29. 11. 2016 si študentská spoločnosť pripravila na našej škole počas veľkej prestávky ( od 9.40 - 10.00) predaj ovocných mís.
Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vás.

S pozdravom firma SOPTIS, JA Firma.

Lyžiarky výchovno-vzdelávací kurz

Na základe výzvy na predloženie ponuky „Poskytnutie služieb spojených s lyžiarskym výcvikom (LVVK) č.j. 916/2016-10 poznáme informácie o našom lyžiarskom výchovno-vzdelávacom kurze.

Verejné obstarávanie - výzva kopírovacie služby a tlač

VÝZVA

na predloženie ponuky Poskytovanie služieb spojených
s riadenou tlačou, kopírovaním a spracovaním dokumentov.

V zmysle zákona 343/2015 Z. z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon), SMERNICE Nitrianskeho samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní zo 17.05.2016 a interného predpisu OS-016/2016 z 10.10.2016 (interný predpis).

č.j.: 1016/2016-10

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy
Certifikácia
Certifikát AutoCAD a Inventor 2014 Certifikácia