deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Irma, zajtra Leopold.
Školské kolo súťaže Zenit v elektronike

V dňoch 17. 10. a 18.10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo 35. ročníka súťaže „Zenit v elektronike“. Do súťaže sa prihlásilo 34 žiakov z odborov ELE a MCH, ktorí súťažili v dvoch kategóriách: kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka – (9 žiakov ELE + 4 žiakov MCH) kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka – (18 žiakov ELE +1 žiak MCH)

Otvorená hodina dejepisu

Dňa 25.10.2018 žiaci našej školy mali otvorenú hodinu dejepisu na tému:,, Cesta slovenskou históriou“. Túto hodinu pre nich pripravila Šermiarsko – divadelná kumpánia VIA HISTORICA z Banskej Bystrice pod vedením p. Michala Luptáka. Členovia divadelnej kumpánie zážitkovou formou priblížili žiakom históriu slovenského národa od najstarších čias až po obdobie Ľudovíta Štúra. Žiaci sa aktívne zapájali do priebehu hodiny, čo im umožnilo  dozvedieť  sa dôležité fakty a informácie  z dejín slovenského národa.

Kurz I. pomoci

Dňa 19.10.2018 žiaci III.E, IV.M a IV.T triedy absolvovali kurz I. pomoci v priestoroch malej telocvične v čase od 8.00 hod. do 11.35 hod. Školiteľom kurzu bola Monika Slamková, ktorá je študentkou lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Kurz sa konal v rámci projektu ,,PRE ŽIVOT“, ktorý spadá pod organizáciu IFMSA do sekcie SCOPH, ktorého úlohou je výučba I. pomoci na základných, stredných a v poslednej dobe aj vysokých školách. Žiaci sa v rámci kurzu dozvedeli základné informácie o poskytovaní I. pomoci, ktoré si aj prakticky precvičili.

Žiaci navštívili BIO elektráreň v Novej Vsi nad Žitavou

V utorok 16.októbra 2018 sa žiaci našej školy tried 4.M a 4.S zúčastnili na exkurzii v BIO elektrárni v Novej Vsi nad Žitavou. Počas celej exkurzie ich sprevádzal vedúci prevádzky, ktorý im podrobne vysvetlil a popísal princíp činnosti tejto elektrárne. Žiaci mali možnosť vidieť fermentory, ktoré sú naplnené biomasou, bez ktorej by nebolo možné vyrábať elektrickú energiu a teplo. V areáli elektrárne sa v súčasnosti budujú umelé rybníky, ktoré budú vyhrievané prebytočným technologickým teplom, aby boli vytvorené vhodné podmienky pre život rýb aj počas zimy. 

Career day - Deň kariéry v AT&T

Career day - Deň kariéry v AT&T

Dňa 11. októbra 2018, sme sa spoločne aj s mojou spolužiačkou Naty Šinkovičovou zúčastnili na školení JA Slovensko v Bratislave na „Career Day“.

Stretli sme sa tu s manažérmi spoločnosti AT&T. Rozdelili nás do 5 skupín, tak aby sme sa navzájom nepoznali. Našou úlohou bolo naučiť sa pracovať v tíme a vedieť sa správne rozhodnúť. 

Spoločne sme absolvovali rôzne aktivity, prezentácie a prednášky. Učili nás ako si správne napísať životopis, alebo ako prebieha pracovný pohovor.

Na záver sme mali veľmi zaujímavú prednášku, ktorá zaujala každého najviac. Tú prednášku viedla koučka, mentorka, hollywoodska herečka a bývalá letuška Marcela Lendvaiová - veľmi zaujímavá, odvážna žena, ktorá nám rozprávala o celom priebehu jej kariéry.

Sima Szarková

 
Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia