deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Viktor, zajtra Alexander.
Prezenčná forma vzdelávania - upresnenie

Od 10. februára 2021 začína prezenčná forma vyučovania pre žiakov štvrtého ročníka. Vyučovať sa bude podľa zvláštneho rozvrhu hodín.

Žiaci budú vchádzať do školy hlavným vchodom a podrobia sa monitorovaniu telesnej teploty. V priestoroch školy sa zásadne pohybujú v ochranných rúškach, odporúčame používať aj ochranné rukavice. V čase prezenčného vyučovania v škole sa nebudú zúčastňovať online hodín, ktoré pokračujú podľa nezmeneného harmonogramu. Žiaci sa budú výhradne pohybovať v odborných učebniach, laboratóriách a dielňach. Zakazuje sa prístup do pavilónov s kmeňovými triedami.

Škola zatiaľ nebude poskytovať žiakom stravovacie služby.

Pri nástupe na vyučovanie je u každého plnoletého žiaka nutný test na Covid-19. Platnosť testov na Covid-19 je sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy bude kontrolovať certifikáty z testovania a zároveň bude vyžadovať príslušné prehlásenie od žiakov (ak nie sú vyňatí z testovania). Plnoletí žiaci tým písomne deklarujú, že majú platný test a preberajú zodpovednosť na svoju.

Ak sa v škole vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19, riaditeľ školy sa kvôli rýchlejšiemu návratu žiakov môže rozhodnúť pre testovanie žiakov a zamestnancov aj skôr ako v sedemdňovej frekvencii.

 

 

Prezenčná forma vzdelávania

10. februára 2021 začíname prezenčnú formu vzdelávania pre žiakov 4. ročníka podľa zvláštneho rozvrhu hodín s prítomnosťou v škole od 8.00 do 11.00. Pre každú triedu nie všetky dni v týždni. Žiaci absolvujú len hodiny odborného vzdelávania - praktické činnosti. Upozorňujeme, že žiaci musia mať platný test na ochorenie vírusom COVID 19 a podpisujú prehlásenie o bezinfekčnosti. Presnejšie pokyny budú odoslané prostredníctvom Edupage podvečer.

Elektronické potvrdenia o návšteve školy

Ak žiak alebo rodič potrebuje potvrdenie o návšteve školy, nemusí kvôli tomu ísť na covidtest, aby si mohol prísť pre potvrdenie osobne do školy.

Od 9. februára 2021 povoľujeme rodičom a žiakom získať elektronické potvrdenia o návšteve školy.

Tieto potvrdenia sú praktické. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí.

Prosíme o podporu 2%

Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby nájdete tu: https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/c9024b2b-c809-49e1-995e-03ce994ce684?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

Za Vašu podporu veľmi ďakujeme. Roman Karaffa

Maturitné skúšky 2021 - zmena, zmeny v prijímacom konaní

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
  • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia