deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Valér, zajtra Jela.
Ospravedlnenie

Vedenie školy sa ospravedlňuje žiakom, ktorí boli 17. októbra 2014 na exkurzii v Nitre, neboli odhlásení zo stravy a nebolo im umožnené obedy odobrať. Stalo sa to v dôsledku zanedbania niektorých detailov organizácie vyučovania, kedy bol vykonaný požiarny poplach. Prosíme o prepáčenie. Žiakom bude finančná strata vyrovnaná na sekretariáte riaditeľa školy v hotovosti od 3. novembra 2014.

Roman Karaffa, riaditeľ

Poďakovanie

Vedenie školy ďakuje účastníkom konferencie o odbornom vzdelávaní, veľká vďaka patrí všetkým kolegom, učiteľom našej školy, hospodárskym zamestnancom, ktorí sa pričinili o prípravu a bezchybný priebeh. V Neposlednom rade ďakujeme ochotným žiakom školy, ktorí svojou prácou a prístupom prispeli k úspešnému zavŕšeniu konferencie. Roman Karaffa, riaditeľ

ZADANIA z VYT IV.E

Posledný termín odovzdania zadaní (elektronicky - mailom) z výpočtovej techniky žiakov IV.E - 2. skupina - 21.10.2014, 1.skupina 23.10.2014.

Konferencia o odbornom vzdelávaní

Termín konania: 22.10.2014

Miesto konania: Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice

Cieľ konferencie: „Rozvíjať a zdokonaľovať flexibilný systém vzdelávania a odbornej prípravy, budovať silnejšie väzby medzi systémom odborného vzdelávania a prípravy a zamestnávateľmi tak, aby mala každá strana možnosť lepšie porozumieť potrebám druhej strany a koordinovať potreby trhu práce a odborného vzdelávania“.

Nebojme sa Frankensteina

Štvrtok 2.10. sa začal dosť pochmúrne. Zatiahnutá, uplakaná obloha a zlovestný dym z cigariet našich externých doškolovaných veštili v ten deň niečo hororové. A tak aj bolo. O pár hodín sa v bratislavskom Istropolise odohrala skutočná dráma v gotickom štýle a my sme boli pri tom. No hlavne tam bol on ... Frankenstein.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia