spslevice.edupage.org

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.
Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl z pohľadu školskej problematiky. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.

Zloženie Rady školy

Ing. Henrieta Žemberyová, za pedagogických zamestnancov školy, predseda,
Mgr. Ivana Gažová, za pedagogických zamestnancov školy,
Jurina Psárska, za nepedagogických zamestnancov školy,
Ing. Miroslav Daniš, delegovaný NSK za zväz zametnávateľov,
Ing. Tibor Csenger, delegovaný NSK,
Ing. Rastislav Juhár, delegovaný NSK,
PhDr. Róbert Budinský, delegovaný NSK,
Katarína Birčák, za rodičov,
Ing. Róbert Melaga, za rodičov,
Daniela Benčatová, za rodičov,
Lukáš Hladík, žiak školy. 

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia