spslevice.edupage.org

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.
Školská jedáleň
Aktuálny jedálny lístok
•Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0030 9421
•Konštantný symbol: 0008
•Variabilný symbol: identifikátor - osobné číslo žiaka (informácia u triedneho učiteľa)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, trieda
•Konzultujte spôsob platby a výšku sumy s vedúcou kuchyne pani Tóthovou.
•Stravná jednotka - obed je 24,80 €, sumu je potrebné poukazovať na hore uvedený účet mesačne preddavkovým spôsobom. (prvá platba v školskom roku 2x - september)
•Elektronická registrácia odberu stravy - stravníci v školskej jedálni používajú elektronickú registráciu odberu stravy pomocou čipových kľúčov.

Odhlasovanie stravy  - odhlasovanie z obeda minimálne jeden celý pracovný deň vopred sa vykonáva cez Internet (pomocou Internetovej žiackej knižky), prípadne telefonátom vedúcej školskej jedálne. V prípade náhleho ochorenia v daný deň do 7.30 hod telefonicky.
•Dôležité upozornenie:

Ak je stravník v konkrétnom mesiaci prihlásený na stravu, nie je povinný prihlasovať sa na ďalší mesiac. Automaticky bude vedený ako stravník odoberajúci stravu aj v ďalších mesiacoch. Teda na odber stravy sa prihlási len jeden krát. Preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že neprihlásením sa na stravu v ďalšom období sa obedy pre stravníka nerušia. Ak teda nemáte záujem v ďalšom období stravu odoberať, je nutné sa zo stravy ODHLÁSIŤ!

 

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia