spslevice.edupage.org

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Marína, zajtra Izabela.
Žiacka školská rada

Žiacka školská rada pri SPŠ v Leviciach reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Kto sme?

Žiacka školská rada je kolektív mladých ľudí zo Strednej priemyselnej školy v Leviciach, ktorá sa schádza raz do mesiaca. Naša rada sa snaží riešiť žiacku problematiku školy a taktiež sa snaží prísť na nové nápady ako zlepšiť aktivitu našej školy. Dajú sa u nás podávať rôzne návrhy na zlepšenie školy, jej systému alebo na rôzne akcie a pod.

Školská rada pracuje pod vedením PaedDr. Tatiany Dióšiovej.
 

Žiacka rada má 11 členov.

  • Žiacka školská rada sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy  v oblasti  výchovy a vzdelávania
  • je poradným orgánom vedenia školy
  • podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku
  • prekladá vedeniu školy stanoviská, návrhy a vyjadrenia
  • volí a odvoláva zástupcu študentov do rady školy
  • prispieva k vytváraniu priaznivých podmienok pre štúdium
  • uzatvára partnerské vzťahy so študentskými orgánmi a študentskými organizáciami      stredných škôl v Slovenskej republike a v zahraničí
  • dokumentuje svoju činnosť a túto dokumentáciu uchováva
  • informuje o svojej činnosti študentov SPŠ, vedenie SPŠ a verejnosť
  • v spolupráci s profesormi zabezpečuje kultúrne akcie pre študentov SPŠ


Predseda ŽŠR:   Adam Paštrnák II.E


Členovia  ŽŠR:

I.M       Michal Bôžik
I.T        Nikola Pelešová
II.E       Adam Paštrnák
II.M      Romana Károlyiová
II.T       Diana Dobrovičová
III.T      Cyntia Erika Balážová
III.S      Peter Kozač
III.E      Dávid Kasan
III.M     Michal Čardáš
IV.M     Ivan Novosád

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia