spslevice.edupage.org

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Štefánia, zajtra Oskár.
Základné informácie

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice
je s účinnosťou od 1. júla 2002 štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou podľa zriaďovacej listiny NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA s názvom:

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice
so sídlom v Leviciach, Ul. Fr. Hečku 25, PSČ 934 47 Levice, okres Levice, Identifikačné číslo je 00420191.

Zriaďovacia listina

Správa o výsledkoch a podmienkach
  výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

Predmet činnosti:

 • výchova a vzdelávanie žiakov ustanovená vyhláškou o stredných školách podľa osnov vydaných Ministerstvom školstva SR,
 • vykonávanie ďalších činností všeobecne platnými záväznými predpismi.

         V právnych vzťahoch vystupuje organizácia vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle §1, ods. 1 zákona Národnej rady SR č. 350/1994 Z.z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

Štatutárny orgán organizácie - riaditeľ školy: Ing. Roman Karaffa, PhD.
Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Peter Mizerák
Hospodár školy: Ing. Vladimír Pánik


Organizačná štruktúra

Miesto a spôsob získania informácii a podania žiadosti o informácie:

 • písomne: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice
 • osobne: Stredná priemyslená škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice
 • telefonicky: 036/6312867 - sekretariát riaditeľa
 • faxom: 036/6312535
 • prostredníctvom internetu (e-mail, www - stránky)E-mailové adresy:
riaditelspslevice.sk
sekretariatspslevice.sk
rkaraffaspslevice.sk
hospodarspslevice.sk

Čas získavania informácii: pracovné dni od 7:30 do 15:00 h, tu na www - nepretržite

Postup pri vybavovaní žiadosti o informácie:

 1. prijatie žiadosti a zápis do osobitného protokolu
 2. postúpenie žiadosti kompetentnej osobe
 3. posúdenie možného obmedzenúho prístupu
 4. vybavenie žiadosti v zákonnej lehote

Sadzobník spoplatňovaných úkonov pre realizácii prístupu informácii

Materiálové poplatky

 • rozmnožovanie - 1 strana čierno-biela :0.07€ (2,- Sk)
 • informácia poskytnutá faxom :0.18€ (5,50,- Sk)žiadaná faxom - 1 strana : 0.02€ (0,60,- Sk)
 • obálka A6 1 ks :0.02€ (0,50,- Sk)
 • obálka A5 1 ks :0,03€ (1,- Sk)
 • obálka A4 1 ks : 0,07€ (2,- Sk)
 • poštová poukážka : 0,01€ (0,20,- Sk)

 

Poštové poplatky  platné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, š.p.


20g 50g 100 - 150g
list 0.25€(7,50,- Sk) 0.30€(9,- Sk) 0,50€(15,- Sk)
doporučený list 0,50€(15,- Sk) 0.56€(17,- Sk) 0.73€(22,- Sk)


Telefónne poplatky platné podľa cenníka Slovak Telecom a.s.

 • miestne spojenie
  • 1 tarifný impulz =0.08€ (2,50,- Sk)
  • miestne spojenie = 1 tarifný impulz za každé začaté 2 minúty
 • medzimestské spojenie
  • 1. tarifné pásmo - 1 tarifný impulz 40 sekúnd
  • 2. tarifné pásmo - 1 tarifný impulz za hovor a 1 tarifný impulz za 25 sekúnd


  Použitý konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia