spslevice.edupage.org

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Marína, zajtra Izabela.
Projekty

   1.Operačný program Vzdelávanie - opatrenie Premena tradičnej školy na modernú


 Dopytovo-orientovaný projekt

   Na našej škole sme začali implementovať projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie pre opatrenie Premena tradičnej školy na modernú, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ (Európsky sociálny fond) a zo Štátneho rozpočtu SR v oblasti Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Cieľom projektu je skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu, metód a didaktických prostriedkov vyučovania. K tomuto cieľu smerujú aktivity projektu inovácia obsahu, metód a didaktických prostriedkov vyučovania odborných predmetov, aktualizácia odbornej a didaktickej kvalifikácie pedagogických zamestnancov školy a Online škola.

   Výstupom tohto projektu bude inovácia školských vzdelávacích programov, 11 vyškolených pedagogických zamestnancov školy v oblasti odborných predmetov, nové učebné texty a pracovné listy na vyučovanie odborných predmetov, učebné materiály pre výučbu na interaktívnej tabuli, animácie a videosekvencie používané vo vyučovaní odborných predmetov, internetový portál pre vyučovanie a testovanie žiakov. Do projektu je zapojených 76 žiakov školy.

Kúpna zmluva

Nájomná - zmluva

Príloha č.1 k nájomnej zmluve DP.pdf

Príloha č.1 ku kúpnej zmluve DP.pdf

Príloha č.2 ku kúpnej zmluve DP.pdf

Príloha č.2 k nájomnej zmluve DP.pdf

Príloha č.3 ku kúpnej zmluve DP.pdf

Zmluva - finančný manažér2

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - scan

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - text

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

Zmluva-o-poskytovaní služieb tvorba videosekvencií

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - scan

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - scan2

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

Kúpna zmluva č. 001

2.Projekt Virtuálne laboratórium digitálneho návrhu pre stredné školy - VILAB - 

projekt Vilab

3. Projekt AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE  

V tomto školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila v rámci operačného programu VZDELÁVANIE do Národného projektu AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE ITMS: 26120130025, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava.

Cieľom tohto projektu je uplatňovanie a vyuýžívanie nových aktivizujúcich metód vo výchove, vyškolenie pedagogických zamestnancov školy v tejto oblasti.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia