deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Anton, zajtra Vasil.
Keď sa podarí dobrá vec.

Nášmu sociálnemu pedagógovi PhDr. Radoslavovi Tóthovi, PhD. napadla myšlienka zorganizovať školskú akciu, ktorá mala svoj špeciálny zámer. Akciou sme podporili opätovnú socializáciu žiakov na školu ako takú, školský kolektív na pozadí príjemnej priateľskej atmosféry, ktorú si žiaci snáď preniesli aj do školy.

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

V stredu, 19.5.2021 o 15:00 hodine, DO Fénix, o. z. zorganizovala spoločne s Ministerstvom vnútra SR webinár na tému: Obchodovanie s ľuďmi. Zúčastniť sme sa mohli aj my, stredoškoláci, členovia DO Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25. 

Prednášku viedol PhDr. Ivan Hromada, ktorý nám tento závažný fenomén, obchodovanie s ľuďmi viac objasnil. Boj s „pašeráctvom“ je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania, je to problém zasahujúci krajiny po celom svete. 

Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny. Obchodníci s ľuďmi prekračujú hranice suverénnych štátov vďaka moderným technickým a komunikačným systémom.  

Dnes je dôležitejšie hovoriť o prevenciách, aby sme sa nikdy nedostali do podobnej situácie!

Kevin Demeter a Dominik Bogár 

 

Rozlúčka s našimi štvrtákmi

Štrnásteho mája 2021 prišiel čas rozlúčky s našimi štvrtákmi. V školskej jedálni sa konala milá slávnosť, kde boli vyhodnotené výchovnovzdelávacie výsledky abiturientov, výborní žiaci boli ocenení. Zvlášť si vážime u našich maturantov ochotu konať prácu navyše, vzdelávať sa viac, súťažiť a reprezentovať školu, Nitriansky samosprávny kraj v predmetových olympiádach, športových súťažiach a hlavne v súťažiach odbornej technickej tvorivosti. Verím, že žiakov pôsobenie na našej škole obohatilo, prinieslo príjemné zážitky, priateľstvá i vzťah k učiteľom a ku svojej škole. Všetkým mladým želám elán v živote dospelých, úspechy v ďalšom štúdiu, práci a aj v osobnom živote.  

 

Roman Karaffa

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 2387M00 mechatronika pre 9. ročník ZŠ - do SŠ

Výsledky tu:

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 2675M00 elektrotechnika pre 9. ročník ZŠ - do SŠ

Výsledky tu:

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia