deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Anton, zajtra Vasil.
Organizačné zabezpečenie 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti 2021

Na našej škole sa školské kolo SOČ uskutoční dňa 17.02.2021 o 8.30 hod. tiež dištančnou formou - prostredníctvom webovej aplikácie pre videokonferencie Webex.

Potrebné je vyplniť Elektronické prihlášky, pripnúť do nich práce v PDF formáte a do 15.02.2021 ich poslať koordinátorke Ing. Žemberyovej (v prípade nejasností ju kontaktujte).

Všetkým súťažiacim žiakom a členom odbornej hodnotiacej komisie (OHK) bude na doručený link prostredníctvom e-mailových kontaktov. Deň pred začiatkom súťaže, t. j . 16.02.2021 o 16.00 hod. sa zrealizuje skúška pripojenia so žiakmi aj členmi odbornej hodnotiacej komisie (OHK). A v deň konania súťaže sa všetci prihlásia v dostatočnom časovom predstihu.

Žiaci si pripravia (nie je povinné) krátku power pointovú prezentáciu alebo krátke video predstavujúce fungovanie modelu, pomôcky, a pod.. Obhajoba práce žiaka sa realizuje ako ústna prezentácia, pozostávajúca z predstavenia žiaka, oboznámení s cieľom práce, metodikou a výsledkami, ak vyjde čas tak aj spustením krátkeho videa predstavujúce fungovanie modelu trvajúce v rozpätí do 5 minút, následne prebehne diskusia s členmi OHK.

Technické požiadavky na pripojenie súťažiaceho žiaka:

1. funkčný počítač, notebook,

2. funkčná webkamera,

3. funkčný mikrofón,

4. funkčné internetové pripojenie,

5. softvér MS PowerPoint,

6. funkčná emailová schránka,

7. funkčné mobilné číslo žiaka, ktoré uvádza v elektronickej prihláške práce – aby mu mohol zavolať predseda komisie, keď nastane problém s pripojením.

 

Ing. Henrieta Žemberyová – koordinátor a organizátor šk. kola SOČ

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia