deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Servác, zajtra Bonifác.
Ocenenie našej kolegyne

Ing. Mária Pallyaová vo svojej pedagogickej praxi úspešne využíva motivačnú demonštráciu, aktivizujúce formy na využívanie moderných simulačných programov pre oblasť elektrotechniky, elektroniky, priemyselnej informatiky. V praktických cvičeniach je to projektové vyučovanie na didaktických učebných pomôckach, ktoré vytvorila a sú zamerané  na skupiny žiakov alebo na jednotlivcov. V nami vyučovaných  študijných odboroch  inovuje  obsah odborných predmetov tak aby držali krok s praxou. Spolupracovala na vytvorení  rámcových učebných plánov pre  odbory 2387 M – mechatronika a 2675 M – elektrotechnika pre systém duálneho vzdelávania. Každoročne  pripravuje žiakov na  odborné  technické súťaže- SOČ, ZENIT, ENERSOL, STRIEBORNÝ PIEST, 4.EON, pomáha ako konzultant pri  ročníkových projektoch žiakov. V spolupráci s organizáciou Fénix zabezpečuje mimoškolské aktivity pre žiakov ZŠ a našich žiakov. Pre interné potreby školy vytvorila  digitalizované učebné texty na vyučovanie praktických cvičení z elektrotechniky a odbornej praxe pre 1. ročník odboru 2387 M – mechatronika a 2387 M – mechatronika v systéme duálneho vzdelávania. V rámci projektu „Výnimočné školy“, publikovala prípravy na vyučovanie elektroniky, ktoré môžu využívať učitelia, rodičia, žiaci a sú dostupné na stránkach projektu. Ing. Mária Pallyaová je cieľavedomá osobnosť. Vie sa veľmi rýchlo nadchnúť pre dobro školy, nepozná prekážky a vždy bojuje za zlepšenie podmienok vyučovania. K žiakom sa správa veľmi profesionálne, dokáže pochopiť aj ich poklesky, toleruje aj niektoré výstrednosti žiakov, ale vždy sa drží hlavného cieľa, vychovať a veľmi kvalitne odborne vzdelať žiakov.

 

Roman Karaffa

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia