deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Edmund, zajtra Bibiána.
Špeciálne informácie pre žiakov 1. ročníka k otvoreniu školského roka

8.00 -  zhromaždenie žiakov 1. ročníka v školskej jedálni aj s triednymi učiteľmi, presun do tried.

Pri vstupe do školy rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/f5a7318a-a9b9-44e7-af8e-fa6a22957f02?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

Rodič prváka má 2 možnosti:

1 poslať sken „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom alebo inou el. cestou,

2. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

 

Stretnutie s rodičmi žiakov prvého ročníka sa uskutoční v piatok, 3. septembra 2021, o 16.00 v školskej jedálni. Účasť rodičov je veľmi dôležitá a povinná.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

 

 

 

Roman Karaffa

Otvorenie školského roka 2021-2022

8.00 -  zhromaždenie žiakov 1. ročníka v školskej jedálni aj s triednymi učiteľmi, presun do tried.

 Stretnutie s rodičmi žiakov prvého ročníka sa uskutoční v piatok, 3. septembra 2021, o 16.00 v školskej jedálni. Účasť rodičov je veľmi dôležitá a povinná.

9.00 – žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa zhromaždia v triedach s triednymi učiteľmi.

 9.00 –   triednické hodiny podľa rámcového programu pod vedením triednych učiteľov. 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

                                                                                                                              Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ

Samotestovanie žiakov Ag

V zmysle Opatrení školského semaforu 2021/2022 verzia 1.0 manuálu, ktorý vychádza z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10. augusta 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12. augusta 2021, je poskytnutá žiakom možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí. Triedni učitelia vykonajú 23. augusta 2021 zisťovanie záujmu žiakov (rodičov) o samotestovanie. Každý žiak dostane sadu 25 kusov testov na domáce testovanie.

 

Roman Karaffa

Druhý deň Kalokagatie priemyslovky

Aj 29. jún 2021 sa niesol v znamení dobrej nálady, zdravej súťaživosti v rámci pokračovania súťažno - zábavnej aktivity " Kalokagatia priemyslovky ".

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia